Method: applications.getEndPoint

İstenen uç nokta türü için bir URL döndürür.

HTTP isteği

POST https://games.googleapis.com/games/v1/applications/getEndPoint

Sorgu parametreleri

Parametreler
applicationId

string

Google Play geliştirici konsolundan alınan uygulama kimliği.

endPointType

enum (EndPointType)

İstenen uç noktanın türü.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

İstenen türdeki URL uç noktasının kapsayıcısıdır.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "url": string
}
Alanlar
url

string

İstenen uç nokta için bir web tarayıcısında yüklenmeye uygun URL.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.

EndPointType

Ne tür bir bitiş noktasının döndürülmesi gerektiğini belirtir.

Sıralamalar
PROFILE_CREATION Yeni profil oluşturmak için URL isteğinde bulunun.
PROFILE_SETTINGS Ayarlar görünümü için bir URL isteyin.