دانلودهای SDK خدمات بازی های Google Play

برای توسعه بازی‌ها با سرویس‌های بازی‌های Google Play در پلتفرم خود، این SDK را دانلود کنید.


سکو SDK شرح
جاوا Google Play Games Services v2 Java SDK این شامل وابستگی Google Play Games Services v2 SDK است که برای توسعه بازی شما در جاوا لازم است.
بومی (C/C++) Google Play Games v2 Native SDK این شامل وابستگی Google Play Games Services v2 SDK است که برای توسعه بازی شما در C/C++ مورد نیاز است. SDK بومی در نسخه بتا است و فقط از سرویس ورود به سیستم پشتیبانی می کند.