gpg::VideoManager::GetCaptureStateResponse

#include <video_manager.h>

Video yakalama durumu için verileri, yanıt durumuyla birlikte saklar.

Özet

Herkese açık özellikler

status
ResponseStatus içinde numaralanan değerlerden biri olabilir.
video_capture_state
Video çekim durumuyla ilgili veriler.

Herkese açık özellikler

durum

ResponseStatus gpg::VideoManager::GetCaptureStateResponse::status

ResponseStatus içinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

video_capture_state

VideoCaptureState gpg::VideoManager::GetCaptureStateResponse::video_capture_state

Video çekim durumuyla ilgili veriler.