gpg::VideoManager::GetCaptureCapabilitiesResponse

#include <video_manager.h>

Video özellikleri için verileri ve yanıt durumunu saklar.

Özet

Herkese açık özellikler

status
ResponseStatus içinde numaralanan değerlerden biri olabilir.
video_capabilities
Bu cihazın video özellikleriyle ilgili veriler.

Herkese açık özellikler

durum

ResponseStatus gpg::VideoManager::GetCaptureCapabilitiesResponse::status

ResponseStatus içinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

video_capabilities

VideoCapabilities gpg::VideoManager::GetCaptureCapabilitiesResponse::video_capabilities

Bu cihazın video özellikleriyle ilgili veriler.