gpg::TurnBasedMultiplayerManager::TurnBasedMatchResponse

#include <turn_based_multiplayer_manager.h>

Belirli bir TurnBasedMatch için Data ve ResponseStatus.

Özet

Eşleşme değeri yalnızca IsSuccess(), ResponseStatus için doğru değerini döndürürse geçerli olur.

Herkese açık özellikler

match
Bu yanıt için TurnBasedMatch.
status
Bu yanıtı oluşturan işlemin ResponseStatus'i.

Herkese açık özellikler

eşleştir

TurnBasedMatch gpg::TurnBasedMultiplayerManager::TurnBasedMatchResponse::match

Bu yanıt için TurnBasedMatch.

Valid(), yalnızca IsSuccess(), status için true değerini döndürürse eşleşme için true değerini döndürür.

durum

MultiplayerStatus gpg::TurnBasedMultiplayerManager::TurnBasedMatchResponse::status

Bu yanıtı oluşturan işlemin ResponseStatus'i.