gpg::TurnBasedMultiplayerManager::PlayerSelectUIResponse

#include <turn_based_multiplayer_manager.h>

ShowPlayerSelectUI işlemi için Data ve ResponseStatus.

Özet

IsSuccess(status) true (doğru) değerini döndürürse kalan alanlar doldurulur.

Herkese açık özellikler

maximum_automatching_players
uint32_t
Kullanılacak maksimum otomatik eşleşen oyuncu sayısı.
minimum_automatching_players
uint32_t
Kullanılacak minimum otomatik eşleşen oyuncu sayısı.
player_ids
std::vector< std::string >
Oyuncunun bir maça davet etmek için seçtiği oyuncuların listesi.
status
Bu Response öğesini oluşturan işlemin ResponseStatus.

Herkese açık özellikler

maximum_automatching_players

uint32_t gpg::TurnBasedMultiplayerManager::PlayerSelectUIResponse::maximum_automatching_players

Kullanılacak maksimum otomatik eşleşen oyuncu sayısı.

minimum_automatching_players

uint32_t gpg::TurnBasedMultiplayerManager::PlayerSelectUIResponse::minimum_automatching_players

Kullanılacak minimum otomatik eşleşen oyuncu sayısı.

player_ids

std::vector< std::string > gpg::TurnBasedMultiplayerManager::PlayerSelectUIResponse::player_ids

Oyuncunun bir maça davet etmek için seçtiği oyuncuların listesi.

durum

UIStatus gpg::TurnBasedMultiplayerManager::PlayerSelectUIResponse::status

Bu Response öğesini oluşturan işlemin ResponseStatus.