gpg::TurnBasedMultiplayerManager::MatchInboxUIResponse

#include <turn_based_multiplayer_manager.h>

ShowMatchInboxUI işlemi için Data ve ResponseStatus.

Özet

IsSuccess(status) true (doğru) değerini döndürürse Valid(), tam olarak bir davetiye veya eşleşme için true değerini döndürür. Aksi takdirde, ikisi için de doğru döndürülmez.

Herkese açık özellikler

match
Bu yanıt için TurnBasedMatch.
status
Bu Response öğesini oluşturan işlemin UIStatus.

Herkese açık özellikler

eşleştir

TurnBasedMatch gpg::TurnBasedMultiplayerManager::MatchInboxUIResponse::match

Bu yanıt için TurnBasedMatch.

Valid(), yalnızca IsSuccess(status) true (doğru) değerini döndürürse eşleşme için true değerini döndürür.

durum

UIStatus gpg::TurnBasedMultiplayerManager::MatchInboxUIResponse::status

Bu Response öğesini oluşturan işlemin UIStatus.