gpg::SnapshotManager::SnapshotSelectUIResponse

#include <snapshot_manager.h>

ShowSelectUIOperation işlemi için Data ve ResponseStatus.

Özet

Herkese açık özellikler

data
Bu yanıt için SnapshotMetadata.
status
Bu Response öğesini oluşturan işlemin ResponseStatus.

Herkese açık özellikler

veri

SnapshotMetadata gpg::SnapshotManager::SnapshotSelectUIResponse::data

Bu yanıt için SnapshotMetadata.

Valid(), yalnızca IsSuccess(status) doğru değerini döndürürse ve mevcut bir anlık görüntü seçilmişse true değerini döndürür.

durum

UIStatus gpg::SnapshotManager::SnapshotSelectUIResponse::status

Bu Response öğesini oluşturan işlemin ResponseStatus.