gpg::SnapshotManager::MaxSizeResponse

#include <snapshot_manager.h>

Anlık görüntü verileri ve anlık görüntü kapak resmi için maksimum boyutu korur.

Özet

Herkese açık özellikler

maxCoverImageSize
size_t
Anlık görüntü kapak resmi başına bayt cinsinden maksimum veri boyutu.
maxDataSize
size_t
Anlık görüntü başına bayt cinsinden maksimum veri boyutu.
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

maxCoverImageSize

size_t gpg::SnapshotManager::MaxSizeResponse::maxCoverImageSize

Anlık görüntü kapak resmi başına bayt cinsinden maksimum veri boyutu.

En az 800 KB olması garanti edilir. Gelecekte artabilir.

maxDataSize

size_t gpg::SnapshotManager::MaxSizeResponse::maxDataSize

Anlık görüntü başına bayt cinsinden maksimum veri boyutu.

En az 3 MB olması garanti edilir. Gelecekte artabilir.

durum

ResponseStatus gpg::SnapshotManager::MaxSizeResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Yanıt başarısız olursa maxDataSize ve maxCoverImageSize sıfıra eşittir.