gpg::RealTimeMultiplayerManager::WaitingRoomUIResponse

#include <real_time_multiplayer_manager.h>

ShowWaitingRoomUI işlemi için Data ve ResponseStatus.

Özet

IsSuccess(status) true (doğru) değerini döndürürse room doldurulur.

Herkese açık özellikler

room
Bu yanıt için RealTimeRoom.
status
Bu Response öğesini oluşturan işlemin ResponseStatus.

Herkese açık özellikler

oda

RealTimeRoom gpg::RealTimeMultiplayerManager::WaitingRoomUIResponse::room

Bu yanıt için RealTimeRoom.

Valid() yalnızca IsSuccess(), status için true (doğru) değerini döndürürse oda için true değerini döndürür.

durum

UIStatus gpg::RealTimeMultiplayerManager::WaitingRoomUIResponse::status

Bu Response öğesini oluşturan işlemin ResponseStatus.