gpg::RealTimeMultiplayerManager::RoomInboxUIResponse

#include <real_time_multiplayer_manager.h>

ShowRoomInboxUI işlemi için Data ve ResponseStatus.

Özet

IsSuccess(status) true (doğru) değerini döndürürse room, Valid() olur.

Herkese açık özellikler

invitation
Bu yanıt için MultiplayerInvitation.
status
Bu Response öğesini oluşturan işlemin UIStatus.

Herkese açık özellikler

davetiye

MultiplayerInvitation gpg::RealTimeMultiplayerManager::RoomInboxUIResponse::invitation

Bu yanıt için MultiplayerInvitation.

Valid(), yalnızca IsSuccess(status) true (doğru) değerini döndürürse oda için true değerini döndürür.

durum

UIStatus gpg::RealTimeMultiplayerManager::RoomInboxUIResponse::status

Bu Response öğesini oluşturan işlemin UIStatus.