gpg::RealTimeMultiplayerManager::RealTimeRoomResponse

#include <real_time_multiplayer_manager.h>

Belirli bir RealTimeRoom nesnesi için Data ve ResponseStatus.

Özet

Oda değeri yalnızca IsSuccess(), ResponseStatus için doğru değerini döndürürse geçerli olur.

Herkese açık özellikler

room
Bu yanıtın RealTimeRoom nesnesi.
status
Bu yanıtı oluşturan işlemin durumu.

Herkese açık özellikler

oda

RealTimeRoom gpg::RealTimeMultiplayerManager::RealTimeRoomResponse::room

Bu yanıtın RealTimeRoom nesnesi.

Valid() yalnızca IsSuccess(), status için true (doğru) değerini döndürürse oda için true değerini döndürür.

durum

MultiplayerStatus gpg::RealTimeMultiplayerManager::RealTimeRoomResponse::status

Bu yanıtı oluşturan işlemin durumu.