gpg::PlayerManager::FetchListResponse

#include <player_manager.h>

Oyuncu vektörü içeren bir yanıt.

Özet

!IsSuccess(status) ise vektör boş olur.

Herkese açık özellikler

data
std::vector< Player >
status

Herkese açık özellikler

veri

std::vector< Player > gpg::PlayerManager::FetchListResponse::data

durum

ResponseStatus gpg::PlayerManager::FetchListResponse::status