gpg::LeaderboardManager::FetchScorePageResponse

#include <leaderboard_manager.h>

Erişilen puan sayfasındaki yanıt durumunu ve verileri döndürür.

Özet

Herkese açık özellikler

data
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

veri

ScorePage gpg::LeaderboardManager::FetchScorePageResponse::data

durum

ResponseStatus gpg::LeaderboardManager::FetchScorePageResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.