gpg::LeaderboardManager::FetchResponse

#include <leaderboard_manager.h>

Yanıt durumu ile birlikte skor tablosu için verileri saklar.

Özet

Herkese açık özellikler

data
Bu uygulamayla ilişkilendirilen veriler.
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

veri

Leaderboard gpg::LeaderboardManager::FetchResponse::data

Bu uygulamayla ilişkilendirilen veriler.

durum

ResponseStatus gpg::LeaderboardManager::FetchResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.