gpg::LeaderboardManager::FetchAllResponse

#include <leaderboard_manager.h>

Tüm skor tablolarıyla ilgili verileri ve yanıt durumlarını içerir.

Özet

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

data
std::vector< Leaderboard >
Tüm skor tablosu verilerini içeren bir vektör:
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

veri

std::vector< Leaderboard > gpg::LeaderboardManager::FetchAllResponse::data

Tüm skor tablosu verilerini içeren bir vektör:

durum

ResponseStatus gpg::LeaderboardManager::FetchAllResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.