gpg::ConnectionResponse

#include <nearby_connection_types.h>

Bağlantı isteğine verilen yanıt.

Özet

Herkese açık türler

StatusCode enum
status alanında durum kodu değerleri döndürüldü.

Herkese açık özellikler

payload
std::vector< uint8_t >
Uygulamanın bağlantı yanıtıyla gönderebileceği özel bir mesaj.
remote_endpoint_id
std::string
Bağlantı isteğinin gönderildiği uzak uç noktanın kimliği.
status
Bağlantının kabul edilip edilmediğini gösteren durum kodu.

Herkese açık türler

StatusCode

 gpg::ConnectionResponse::StatusCode

status alanında durum kodu değerleri döndürüldü.

Herkese açık özellikler

payload

std::vector< uint8_t > gpg::ConnectionResponse::payload

Uygulamanın bağlantı yanıtıyla gönderebileceği özel bir mesaj.

remote_endpoint_id

std::string gpg::ConnectionResponse::remote_endpoint_id

Bağlantı isteğinin gönderildiği uzak uç noktanın kimliği.

durum

StatusCode gpg::ConnectionResponse::status

Bağlantının kabul edilip edilmediğini gösteren durum kodu.