gpg::ICaptureOverlayStateListener

Bu soyut bir sınıftır.

#include <i_capture_overlay_state_listener.h>

Video yakalama durumundaki değişikliklerle ilgili etkinlikleri yayınlayabilecek bir arayüz tanımlar.

Özet

Oluşturucular ve Yıkıcılar

~ICaptureOverlayStateListener()

Kamu işlevleri

OnCaptureOverlayStateChanged(VideoCaptureOverlayState overlay_state)=0
virtual void
Video yakalama yer paylaşımı durumu değiştiğinde OnCaptureOverlayStateChanged çağrılır.

Kamu işlevleri

OnCaptureOverlayStateChanged

virtual void OnCaptureOverlayStateChanged(
  VideoCaptureOverlayState overlay_state
)=0

Video yakalama yer paylaşımı durumu değiştiğinde OnCaptureOverlayStateChanged çağrılır.

Ayrıntılar
Parametreler
overlay_state
Geçerli yer paylaşımı durumu.

~ICaptureOverlayStateListener

virtual  ~ICaptureOverlayStateListener()