Google Play Oyun Hizmetleri Kuruluyor

Bu dokümanda, Android oyununuz için Google Play oyun hizmetlerini kurmak üzere Google Play Console'u nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır. Google Play Console, oyun hizmetlerini yönetebileceğiniz ve oyununuzu yetkilendirmek ve doğrulamak için meta verileri yapılandırabileceğiniz merkezi bir yer sağlar.

Oyununuzu Google Play Console'a eklemek için aşağıdaki genel adımları uygulayın:

 • Oyununuz için bir oyun projesi oluşturun ve oyunun adı ve açıklaması gibi ayrıntıları belirtin.
 • Oyununuzu yetkilendirmek ve doğrulamak için gerekli kimlik bilgilerini oluşturup Google Play Oyun Hizmetleri'ne bağlayın.

Bu adımlar, aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

1. Adım: Google Play Console'da oturum açma

Oturum açmak için Google Play Console'a gidin. Daha önce Google Play Console'a kaydolmadıysanız bunu yapmanız istenir.

2. adım: Oyununuzu Google Play Console'a ekleyin

Oyununuzu eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Henüz yapmadıysanız Play Console'da bir oyun oluşturun. Daha fazla bilgi için buraya göz atın.
 2. Büyüme > Play Games Hizmetleri > Kurulum ve yönetim > Yapılandırma'ya gidin.
 3. Hangi Play Games hizmetleri projesini kullanmak istediğinizi belirtin. Sıfırdan bir proje oluşturabilir veya mevcut bir projeyi kullanabilirsiniz.

  • Yeni Play Games hizmetleri projesi oluştur: Play Games hizmet projesi oluşturmak için bir bulut projesi gerekir.

   • Bu oyun için oluşturulmuş bir bulut projeniz varsa açılır listeden bulut projenizi ve Kullan'ı seçin.

   • Aksi takdirde Yeni bulut projesi oluştur'u seçin, talimatları izleyerek bu oyun için yeni bir bulut projesi oluşturun. Ardından Cloud projelerini yenile'yi ve açılır listeden yeni oluşturulan bulut projesini seçip Kullan'ı tıklayın.

  • Mevcut bir Play Games hizmetleri projesini kullanma: Mevcut paket adını değiştirmek için Play Console'da yeni bir oyun oluşturuyorsanız veya oyununuzun farklı paket adlarına sahip ücretsiz ve ücretli sürümleri varsa bu seçeneği kullanabilirsiniz. Play Games hizmetleri projesini seçin ve ardından Kullan'ı tıklayın.

 4. Play Games Hizmetleri oyun projesi oluşturulur ve Google Cloud Console'da sizin için buna karşılık gelen bir giriş oluşturulur.

 5. Özellikler bölümünde, Özellikleri Düzenle'yi seçip oyununuz için açıklama, kategori ve grafik öğeleri ekleyebilirsiniz.

3. Adım. OAuth 2.0 istemci kimliği oluşturma

Oyununuzun kimliğinin doğrulanması ve Google Play Games hizmetlerini çağırmak üzere yetkilendirilmesi için OAuth 2.0 istemci kimliğine sahip olması gerekir. İstemci kimliği ile oyununuz arasındaki ilişkilendirme Play Games Hizmetleri için kimlik bilgisi ayarlamak için Google Cloud Platform'u kullanarak istemci kimliğini oluşturun. Ardından, Google Play Console'u kullanarak kimlik bilgisi ekleyin ve istemci kimliğini oyununuza bağlayın.

Daha ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki adımlara bakın:

OAuth izin ekranını henüz yapılandırmadıysanız Kimlik bilgileri bölümünde yapılandırmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

OAuth izin ekranını yapılandırma istemi

Configure (Yapılandır) seçeneğini tıklayın. Daha fazla talimat ve Google Cloud Platform'a derin bir bağlantı içeren bir iletişim kutusu açılır.

OAuth izin ekranınızı yapılandırın. OAuth kullanıcı rızası ekranı kurulum sayfanızı Google Cloud platformunda yapılandırıp yayınlayın. 1. Google Cloud Platform'da OAuth izin ekranı kurulum sayfasına gidin. 2. İzin ekranını Google Play'deki herkesin (harici olarak) veya yalnızca kuruluşunuzdaki kişilerin (dahili) kullanımına sunun. 3. Bir uygulama adı sağlayın. Bu ad, Play Console'daki oyununuzun adıyla eşleşmelidir. 4. Kapsamları ekleyin: games, games_lite ve drive.appdata. 5. İzin ekranınızı yayınlayın. 6. Yapılandırmayı onaylamak için Play Console'a dönün.

OAuth izin ekranı kurulumunu tamamladıysanız Bitti'yi tıklayın. Google Play Console otomatik olarak yenilenir. Yapılandırma başarılı olursa kimlik bilgisi oluşturabilirsiniz:

Kimlik bilgisi oluşturma

b. Kimlik bilgisi oluştur

Oyununuzu Google Play Games hizmetleriyle iletişim kurması için yetkilendirmek üzere yetkili bir OAuth2 istemci kimliğine sahip bir kimlik bilgisi oluşturmanız gerekir.

Kimlik bilgileri bölümünde Kimlik bilgisi ekle'yi tıklayın.

Sihirbazda, Android kimlik bilgisi (oyun APK'nız kullanıcının kimliğini doğrulayacak ve PGS API'lerini kullanacaksa) veya oyun sunucusu kimlik bilgisi (oyun sunucunuz PGS API'lerini kullanacaksa) oluşturmak isteyip istemediğinizi seçin. İstediğiniz kimlik bilgisi türüne özel talimatları uygulayın.

Android

Kimlik bilgisi ayrıntılarını ayarlama

Ad alanındaki adın oyununuzun adıyla eşleştiğinden emin olun. Korsanlıkla Mücadele'nin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Yetkilendirmeyi ayarlama

Ardından, bu oyun projesi için kullanılacak bir OAuth istemci kimliği seçin. Zaten OAuth2 istemci kimlikleriniz varsa birini seçebilirsiniz. Ancak genellikle yeni bir hesap oluşturursunuz. OAuth istemcisi oluştur'u tıklayın. Bu işlem, derin bağlantıları ve Google Cloud Platform'da OAuth İstemci Kimliği oluşturma talimatlarını içeren bir iletişim kutusu açar.

 1. Uygulama türü olarak Android'i seçin.
 2. Ad alanına oyununuzun adını girin.
 3. Paket adı alanına Android uygulamanızın paket adını girin.
 4. Bir terminal açıp Keytool yardımcı programını çalıştırarak sürümün SHA1 parmak izlerini alın ve hata ayıklama sertifikalarını çalıştırın.

  Sürüm sertifikası dijital parmak izini almak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  keytool -list -keystore <path-to-production-keystore> -v

  Hata ayıklama sertifikası dijital parmak izini almak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  keytool -list -keystore <path-to-debug-keystore> -v

 5. Keytool yardımcı programı anahtar deposu için bir şifre girmenizi ister. Hata ayıklama anahtar deposu için varsayılan şifre android şeklindedir. Daha sonra tuş aracı, parmak izini terminale yazdırır.

 6. SHA1 parmak izini İmzalama sertifikası parmak izi (SHA1) alanına yapıştırın.

 7. Create'i (Oluştur) tıklayın.

Android'de OAuth 2.0 hakkında daha fazla bilgi edinmek için OAuth2 Hizmetlerinden Kimlik Doğrulama başlıklı makaleye göz atın.

İletişim kutusunda Bitti'yi tıklamanızın ardından mevcut İstemci Kimlikleri yenilenir. Oluşturduğunuz kimlik bilgisini açılır menüden seçin ve sonra Değişiklikleri Kaydet'i tıklayın. Bu işlem, kimlik bilgisini taslak olarak oluşturur ve oyununuzdaki Play Games Hizmetleri'nde kimlik doğrulaması yapabilmenizi sağlar.

Biri sürüm sertifikası parmak izine, diğeri hata ayıklama sertifikası parmak izine sahip olmak üzere iki kimlik bilgisi oluşturmak isteyebilirsiniz. Her ikisi için de aynı paket adını kullandığınızdan emin olun. Bu şekilde Google Play Games Hizmetleri, her iki sertifikayla da imzalanmış bağlı APK'larınızdan gelen çağrıları tanır. Android için sertifika imzalama hakkında daha fazla bilgiyi Uygulamanızı imzalama bölümünde bulabilirsiniz.

Oyun sunucusu

Kimlik bilgisi ayrıntılarını ayarlama

Ad alanındaki adın oyununuzun adıyla eşleştiğinden emin olun.

Yetkilendirmeyi ayarlama

Ardından, bu oyun projesi için kullanılacak bir OAuth istemci kimliği seçin. Zaten OAuth2 istemci kimlikleriniz varsa birini seçebilirsiniz. Ancak genellikle yeni bir hesap oluşturursunuz. OAuth istemcisi oluştur'u tıklayın. Bu işlem, derin bağlantıları ve Google Cloud Platform'da OAuth İstemci Kimliği oluşturma talimatlarını içeren bir iletişim kutusu açar.

 1. Uygulama türü olarak Web uygulaması'nı seçin.
 2. Ad alanına oyununuzun adını girin.
 3. Create'i (Oluştur) tıklayın.

Android'de OAuth 2.0 hakkında daha fazla bilgi edinmek için OAuth2 Hizmetlerinden Kimlik Doğrulama başlıklı makaleye göz atın.

İletişim kutusunda Bitti'yi tıklamanızın ardından mevcut İstemci Kimlikleri yenilenir. Oluşturduğunuz kimlik bilgisini açılır menüden seçin ve sonra Değişiklikleri Kaydet'i tıklayın. Bu işlem, kimlik bilgisini taslak olarak oluşturur. Böylece oyun sunucunuzdan Play Oyun Hizmetleri'nde kimlik doğrulaması yapabilirsiniz. Oyun sunucunuzla Play Oyun Hizmetleri'ni kullanma hakkında daha fazla bilgi için Google Play Games Hizmetleri'ne Sunucu Tarafı Erişimi Etkinleştirme bölümüne bakın.

Sık karşılaşılan kurulum sorunlarını önleme

Yaygın kurulum hatalarından kaçınmak için, oyununuzu Google Play Games hizmetlerini kullanacak şekilde yapılandırırken bu önerileri uyguladığınızdan emin olun.

1. Oyununuzu Google Play Console ile ayarlama
Google Cloud Console'da uygulamanız için Oauth 2.0 istemci kimliği oluşturduysanız Google Play oyun hizmetleri, oyunun başarı ile skor tabloları ve istemci kimliği arasındaki ilişkilendirmeden haberdar olmaz. Bu ilişkilendirmeyi oluşturmak için Kimlik bilgisi oluşturma bölümünde açıklandığı gibi Oauth 2.0 istemci kimliğini kullanarak bir kimlik bilgisi oluşturmanız gerekir.
2. Android'de doğru uygulama kimliğini kullanma
Uygulama kimliği, Android manifestinizde referans vermeniz gereken gerekli bir dize kaynağıdır. Uygulama kimliği dizesi, Google Play Console tarafından sağlanan istemci kimliğinin başındaki rakamlardan (genellikle 12 veya daha fazladır) oluşur. Uygulama kimliği, Yapılandırma sayfasının üst kısmında bulunabilir ve oyununuzun adının altında Proje Kimliği olarak etiketlenir.
3. APK'nızı doğru sertifikayla imzalayın
Google Play Console'da Android uygulamanızı oyununuza bağlarken uygulamanızı yayınlamak için kullandığınız paket adı ve sertifika parmak izinin aynısını kullanmanız gerekir. Uyuşmazlık varsa Google Play oyun hizmetlerine yapılan çağrılar başarısız olur. Biri sürüm sertifikası parmak izine, diğeri hata ayıklama sertifikası dijital parmak izine sahip iki istemci kimliği oluşturmalı ve her ikisi için de aynı paket adını kullanmalısınız. Google Play Console'da imzalama sertifikasını nasıl belirteceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Uygulamalarınızı İmzalama bölümüne bakın.
4. Android için geliştirme yaparken Play Games SDK'sını bağımsız bir JAR olarak değil, kitaplık projesi olarak ekleyin
Google Play Hizmetleri SDK'sına Android projenizde bir kitaplık projesi olarak referans verildiğinden emin olun. Aksi takdirde, uygulamanız Google Play Hizmetleri kaynaklarını bulamadığında hatalara yol açabilir. Google Play Hizmetleri'ni kullanmak üzere Android projenizi nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için Google Play Hizmetleri'ni Kurma bölümüne bakın.
5. Geliştirme sırasında bir test kullanıcısı hesabıyla oturum açma
Oyun ayarı değişikliklerinizi Google Play Console'da yayınlamadıysanız beyaz listeye eklenmiş bir test kullanıcısı hesabıyla oturum açmazsanız test sırasında hatalarla karşılaşabilirsiniz. Test için Google Play Console yayıncı hesabınızı her zaman etkinleştirmeniz gerekir. Test kullanıcısı hesaplarını nasıl yöneteceğinizi öğrenmek için Test için hesapları etkinleştirme konusuna bakın.
6. İzin ekranını Google Cloud Platform'da yayınlayın
Uygulamayı Google Play Console'da yayınlamadan önce, izin ekranını Google Cloud Platform'da yayınlayın. Bu adım olmadan herkese açık kitle, Play Oyun Hizmetleri özelliklerinin hiçbirini kullanamaz.
7. Yayınlanma sırasında, oyununuzu yayınlamadan önce Play Games Hizmetleri ayarlarını yayınlayın
Geliştiriciler, uygulamalarıyla ilgili Google Play oyun hizmetleri ayarlarını yayınlamadan uygulamalarını yanlışlıkla yayınlayabilirler. Bu durum, uygulama doğru oyun ayarlarına başvuramadığı için test kullanıcısı olmayan hesaplarla oturum açan oyuncuların hatalarla karşılaşmasına neden olabilir. Oyununuzu yayınlarken öncelikle Google Play Console'daki Oyunu Yayınla seçeneğini kullanarak oyun ayarlarınızı yayınlamayı unutmayın. Değişikliklerinizi nasıl yayınlayacağınızı öğrenmek için Oyun değişikliklerinizi yayınlama bölümüne göz atın.

Daha fazla ipucu için aşağıdaki sayfalara göz atın:

 • Android sorun giderme kılavuzu - Android oyunlarını geliştirirken karşılaşılan sorunların nasıl giderileceğini açıklayan geliştirici dokümanları.

Sonraki adımlar

Devam etmeden önce, Test için hesapları etkinleştirme bölümünde açıklandığı gibi oyununuza test hesapları eklemeniz gerekir. Yetkilendirilmiş test hesaplarına sahip kullanıcılar, yayınlanmamış Play Games Hizmetleri oyun projenize erişebilir ve yapılandırılmış Google Play Games hizmetlerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını test edebilirler.

Yukarıda açıklanan ilk kurulum görevlerini tamamladıktan sonra oyununuz için skor tabloları ve başarılar gibi özellikleri yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Özellikleri etkinleştirme bölümüne bakın.