Google Ads Yeniden Pazarlama Kitleleri oluşturmak için kullanıcı verilerini içe aktarma

Bu kılavuzda, kullanıcı verilerinin Google Analytics'e nasıl aktarılacağı ve Google Ads için yeniden pazarlama kitleleri oluşturmak üzere bu verilerin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Giriş

Google Analytics, kullanıcılarınızı analiz edip segmentlere ayırmanız ve Google Analytics'i Google Ads'e bağladığınızda Google Ads yeniden pazarlama kitleleri oluşturmanız için çeşitli araçlar sunar. Verileri içe aktarma, CRM sistemleri gibi Google Analytics dışında depolanan kullanıcı bilgilerini içe aktarmanıza ve bunlardan yararlanmanıza olanak tanıyarak kullanıcı segmentasyonunu ve yeniden pazarlama kitlelerini geliştirmek için kullanılabilir.

Bu makalede aşağıdaki Google Analytics teknolojileri kullanılmaktadır:

 • Kullanıcı kimliği
 • Yeniden Pazarlama Kitleleri
 • Görüntülü Reklamcılık Özellikleri
 • Verileri İçe Aktarma

Bu teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ilgili kaynaklar bölümüne bakın.

Genel bakış

Google Analytics'te Google Ads yeniden pazarlama kitleleri oluşturmak için harici CRM verilerinizden yararlanmanın üç ana adımı vardır:

 1. Hesabınızı yapılandırın: Google Ads hesabınızı bağlayın, kullanıcı kapsamlı boyutlar ve veri kümesi oluşturun, kullanıcı verilerinizi yükleyin.
 2. İzleme kodunuzu güncelleyin: Yeniden pazarlama görüntülü reklamcılık özelliğini etkinleştirin ve isabet verileri içeren kullanıcı kapsamlı veriler gönderin.
 3. Analiz ve harekete geçme: Kullanıcı segmentleri oluşturmak için kullanıcı verilerini analiz edin ve yeniden pazarlama kitlesini Google Ads'e aktarın.

Hesabınızı yapılandırma

Google Analytics Yönetici bölümünde yapmanız gereken birkaç defalık işlem bulunur. Google Analytics yönetim adımları şunlardır:

 1. Google Analytics ve Google Ads hesaplarınızı bağlama
 2. Kullanıcı kapsamı boyutları oluşturma
 3. Veri kümesi oluşturma
 4. Verileri hazırlama ve yükleme
 5. Kullanıcı verilerini yükleme

Yeniden pazarlama kitlelerini Google Analytics'ten Google Ads'e aktarmak için önce iki hesabınızı bağlamanız gerekir. Hesaplarınızı API üzerinden programatik olarak veya Google Analytics Yönetici bölümünden aşağıdaki adımları uygulayarak bağlayabilirsiniz:

 1. Mülk sütununda Google Ads Bağlantısı -> +Yeni Google Ads Bağlantısı'nı tıklayın.
 2. Bağlanacak Google Ads hesaplarını seçin.
 3. Bağlamak istediğiniz görünümleri (profilleri) seçin.
 4. Kaydet'i tıklayın.
Şekil 1: Google Ads hesabı bağlantı listesi.

Kullanıcı kapsamı boyutları oluşturma

Kullanıcıları bir CRM sistemindeki harici verilerle eşlemek için özel boyutlar kullanarak CRM kullanıcısını ve Google Analytics'te içe aktarılan değerleri temsil edebilirsiniz. Örneğin, kullanıcıyı temsil eden isabet verileriyle birlikte gönderilecek CRM Kullanıcı Kimliği ve Google Analytics'e aktarılan CRM verilerinden ayarlanacak Yaşam Boyu Değer olmak üzere iki kullanıcı kapsamlı boyut oluşturabilirsiniz. Boyutları oluşturmak için uygulanacak adımlar şunlardır:

 1. Özel Tanımlar -> Özel Boyutlar -> + Yeni Özel Boyut'u tıklayın.
 2. Boyutlara ad verin ve kapsamı Kullanıcı olarak ayarlayın.
 3. Create'i (Oluştur) tıklayın.
Şekil 2: Kullanıcı kapsamlı boyut listesi.

Kullanıcı kimliği ve özel boyutların karşılaştırması

User ID özelliğinin birincil kullanım alanı, verileri içe aktarmaktan ziyade cihazlar arası raporlamayı etkinleştirmek olduğundan, Google Analytics'te bulunan yerleşik User ID boyutu bu örnekte CRM verilerini bir kullanıcıyla birleştirmek için kullanılmamıştır. User ID özelliği için kullanılan kimlikler ile harici sistemlerde kullanılıyor olabilecek kimlikler arasındaki veri çakışmalarını önlemek için özel boyut kullanılması önerilir.

Veri kümesi oluşturma

Kullanıcı verilerinizi içe aktarmak için veri kümesi oluşturmanız gerekir. Veri kümesi, Google Analytics'te bir veya daha fazla harici veri kaynağını temsil etmek için kullanılır. Veri kümesi yalnızca Web Arayüzü aracılığıyla oluşturulabilir.

Yönetici sayfasının mülk sekmesinin altında aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Verileri İçe Aktarma'yı seçin.
 2. Yeni Veri Kümesi'ni tıklayın.
 3. Tür için Kullanıcı Verileri'ni seçin ve Sonraki Adım'ı tıklayın.
 4. Veri kümesine bir ad verin ve en az bir görünüm (profil) seçip Sonraki Adım'ı tıklayın.
 5. Anahtar için yukarıda tanımladığımız CRM Kullanıcı Kimliği boyutunu seçin.
 6. İçe Aktarılan Veriler için yukarıda oluşturduğumuz Yaşam Boyu Değer boyutunu seçin.
 7. İsabet verilerinin üzerine yaz seçeneğini belirleyin.
 8. Kaydet'i tıklayın.
Şekil 3: Veri kümesi oluşturma.

Kullanıcı verilerini yükleme için hazırlama

Google Analytics, kullanıcı verilerinin doğru biçimlendirilmiş, virgülle ayrılmış bir dosya (CSV) halinde yüklenmesini bekler. Yüklemeden önce kullanıcı verilerinin bu gereksinimleri karşıladığından emin olmanız gerekir.

CSV dosyasında yapmanız gereken başlıca değişiklikler ve doğrulamalar şunlardır:

 • Sütun başlıklarını Google Analytics tarafından tanınan başlıklarla yeniden adlandırın. Üstbilgiyi, web arayüzündeki veri kümesi ayrıntıları sayfasından alabilirsiniz.
 • Gerekli olup eksik olan tüm değerleri ekleyin.

Örneğin, kullanıcı verilerinizi bir CRM aracından aşağıdaki biçimde dışa aktarabilirsiniz:

Şekil 4: CRM sisteminden dışa aktarılan kullanıcı verileri.

Düzgün bir şekilde biçimlendirilen veriler aşağıdaki örnekteki gibi görünür:

ga:dimension1,ga:dimension2
123,Gold
124,Platinum
125,Silver
126,Bronze
127,Platinum

Kullanıcı verilerini yükleyin

Özel boyutlarınızı ve veri kümenizi oluşturduktan ve kullanıcı verilerini bir CSV dosyasına yüklenmek üzere hazırladıktan sonra Management API'yi veya web arayüzü üzerinden içerik verilerinizi yüklemeye hazırsınız demektir.

Google Analytics'in sorgu anında boyut genişletme (QTDW) özelliği, bir kullanıcı sitenizi ziyaret ettikten sonra verileri içe aktarmanıza olanak tanır. QTDW, yeni bir Sorgu Zamanı Verilerini İçe Aktarma veri kümesi yüklendiğinde son 30 gün için DCLK (veya Optimize kullanılıyorsa Google Analytics) çerezlerini tekrar incelemeye çalışarak kitle listelerini de tekrar dolduracak. Daha fazla bilgi için Analytics'te Yeniden Pazarlama ve Reklamcılık Raporlama Özelliklerini Etkinleştirme başlıklı makaleyi inceleyin.

İzleme kodunuzu güncelleme

Kullanıcıları yüklenen CRM verileriyle doğru bir şekilde eşleştirmek ve Google Analytics'te yeniden pazarlamayı etkinleştirmek için izleme kodunuzda iki değişiklik yapmanız gerekir:

Kitaplık yükleme snippet'inden sonra izleme kodunuz aşağıdaki örnek gibi görünmelidir:

 ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');
 ga('require', 'displayfeatures');
 ga('set', 'dimension1', 'NNNN'); // Where NNNN represents the CRM User Id.
 ga('send', 'pageview');

Analiz ve harekete geçme

Bileşen parçalar yerine oturduktan sonra, sonuçları analiz etmek ve işlem yapmak mümkündür. İçe aktarılan verilerden yeniden pazarlama kitlesi oluşturmak için gereken adımlar şunlardır:

 1. Özel rapor oluşturma
 2. Segment oluşturma
 3. Yeniden pazarlama kitlesi oluşturma

Özel rapor oluşturma

İçe aktarılan kullanıcı verilerini doğrulamanın ve değerlendirmenin en kolay yolu özel rapor oluşturmaktır. Örneğin:

 1. + Yeni Özel Rapor'u tıklayın.
 2. Rapor türünü Düz Tablo olacak şekilde değiştirin.
 3. Yukarıda oluşturduğumuz Yaşam Boyu Değer özel boyutunu seçin.
 4. Oturumlar'ı veya bir kullanıcı grubunun davranışını ölçmek için kullanmak istediğiniz başka bir metriği seçin.

Segment oluşturma

Hedeflemek istediğiniz kullanıcıları temsil eden bir segment oluşturun. Özel raporda aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Segment Ekle'yi tıklayın.
 2. Yeni Segment'i tıklayın.
 3. Gelişmiş Koşullar'ı tıklayın.
 4. Oturumlar olan filtreyi Kullanıcılar olarak değiştirin.
 5. Yukarıda oluşturulan Yaşam Boyu Değer özel boyutunu seçin.
 6. Segmente istediğiniz sayıda koşul grubu ekleyin ve Kaydet'i tıklayın.
 7. Segmentten memnun kalana kadar segmentlerin koşullarını yineleyin ve sonuçları özel raporda görüntüleyin.

Yeniden pazarlama kitlesi oluşturma

Segment oluşturduktan sonra, bir yeniden pazarlama kitlesi oluşturabilirsiniz. Google Analytics yönetici sayfasında yeniden pazarlama kitlesi oluşturmaya yönelik adımlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Mülk sütununun altında Yeniden Pazarlama -> Kitleler'i tıklayın.
 2. + Yeni Kitle'yi tıklayın.
 3. Segmentleri kullanarak kendi yeniden pazarlama türümü oluştur'u seçin.
 4. İçe Aktar'ı tıklayın ve yukarıda oluşturulan Yaşam Boyu Değer özel segmentini seçin.
 5. Bu kitleye erişimi olacak Google Ads hesabını seçin.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Sonraki adımlar

Yeniden pazarlama kitlesi oluşturduktan sonra, yeni bir Google Ads kampanyası oluşturabilir ve kitlenizi bir reklam grubuna ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için Google Ads Yeniden Pazarlama Yardım Merkezi makalesine göz atın.

İlgili kaynaklar

Özelliklerin her biri hakkında daha fazla bilgi edinmek için: