Yönetim API'sini kullanarak Ürün Verilerini içe aktarma

Andrew Wales, Google Analytics Geliştirici İlişkileri - Mayıs 2014

Bu kılavuzda, Management API'yi kullanarak ürün verilerini içe aktararak geliştirilmiş e-ticaret uygulamanızı nasıl basitleştireceğiniz açıklanmaktadır. Ürün verilerini içe aktarma hakkında daha fazla bilgi için Ürün Verilerini içe aktarma örneğini inceleyin.

Giriş

Ürün verilerini Google Analytics'e aktarmak, sayfa görüntüleme ve etkinlikler gibi isabetlerle birlikte göndermeniz gereken e-ticaret verilerini basitleştirir ve azaltır. Toplama zamanında Google Analytics'e gönderilen tek bir ürün kimliği veya SKU, raporlarınızdaki ürün boyutlarını ve metriklerini doldurmak için içe aktarılan ürün verilerinizle birleştirilebilir.

Başlamadan Önce

Bu çözüm kılavuzunu tamamlamadan önce şu bilgileri okuyun:

Genel bakış

Ürün verilerinde verileri içe aktarmayı etkinleştirmek için:

 1. Veri Kümesini oluşturma
 2. Yükleme için Ürün Verileri CSV'sini Hazırlama
 3. Yönetim API'sini Kullanarak Ürün Verilerini Yükleme
 4. Ürün SKU'sunu Göndermek için E-Ticaret Kodunuzu Güncelleme

Veri Kümenizi Web Arayüzünü kullanarak Google Analytics'e nasıl yükleyeceğinizi öğrenmek için Geliştirilmiş E-ticaret Kullanıcı Kılavuzu'nu inceleyin.

Veri Kümesini oluşturma

Ürün verilerini içe aktarmanın ilk adımı, ürün verileriniz için bir Veri Kümesi oluşturmak ve içe aktarmak istediğiniz boyut ve metrikleri tanımlayan şemayı ayarlamaktır.

Veri Kümenizi oluşturmak için Verileri İçe Aktarma Geliştirici Kılavuzu'ndaki talimatları uygulayın, Veri Kümesi türü olarak Ürün Verileri'ni ve Anahtar olarak Ürün SKU'sunu seçin.

Şekil 1: Ürün Veri Kümesi Oluşturma.

Veri Kümesini oluşturduktan sonra, bir sonraki adımda Management API'yi kullanarak ürün verilerinizi Google Analytics'e aktarmak için kullanacağınız Özel Veri Kaynağı Kimliğini not edin.

Ürün Verileri CSV'sini Yükleme için Hazırlama

Ürün verilerinizle ilgili CSV, Veri Kümesi şeması tarafından tanımlandığı gibi içe aktarılacak her boyut ve/veya metrik için başlık satırı, Ürün SKU'su sütunu ve içe aktarılacak her bir metrik için bir sütun içermelidir.

İlk sütunda anahtar olarak Ürün SKU'su kullanarak ürün verilerinizi içe aktarma işlemine hazırlamak için Verileri İçe Aktarma Geliştirici Kılavuzu'ndaki talimatları uygulayın. CSV

Şekil 2: Ürün Verilerini CSV dosyasına yüklemek için hazırlama.

CSV dosyası aşağıdaki gibi görünür:

ga:productSku,ga:productName,ga:productBrand,ga:productCategoryNew,ga:productVariant,ga:productPrice
12345,Triblend Shortsleeve T-Shirt,Google,Apparel,black,15.25
67890,Donut Friday Scented T-Shirt,Google,Apparel,gray,33.85
10292,Kaiser the Snake T-Shirt,Google,Apparel,green,19.10
67584,Organic Cotton Android T-Shirt,Google,Apparel,black,13.50
90876,Maps Biking T-Shirt,Google,Apparel,blue,15.65

Yönetim API'sini Kullanarak Ürün Verilerini Yükleme

Veri Kümesini oluşturduktan, şemayı tanımladıktan ve ürün verilerinizi bir CSV dosyasında yüklenmek üzere hazırladıktan sonra, Yönetim API'sini kullanarak ürün verilerinizi yüklemeye hazırsınız demektir.

Ürün verileri yüklendikten, doğrulandıktan ve işlendikten sonra, mülkünüzden Google Analytics'e gönderilen isabetlerle ilgili bir eşleşme gerçekleştiğinde Ürün SKU'ları yüklenen ürün verileriyle birleştirilir.

Ürün SKU'sunu Göndermek için E-Ticaret Kodunuzu Güncelleme

Ürün verilerini yükledikten sonra, her bir isabetle birlikte Ürün SKU'larının yanı sıra raporlarınızda görmek istediğiniz özel boyutlar veya metrikler gibi ek verileri göndermek için e-ticaret kodunuzu güncelleyin.

// Example of sending a transaction when joining with imported product data.
ga('create', 'UA-XXXX-Y');
ga('require', 'ec', 'ec.js'); // Load the Enhanced Ecommerce plug-in. Required.

// The product name, price, and other product data will be added to this hit
// at collection time if the value of the id field matches a Product SKU
// you've uploaded.
ga('ec:addImpression', {
 'id': '12345',       // Product ID/SKU (Key). Required.
 'list': 'Search Results',
 'position': 1,
 'dimension1': 'Member'
});

ga('send', 'pageview');    // Send the impression with a pageview hit.

Geliştirilmiş e-ticaret uygulamanızdan gönderilen ürün kimlikleri artık içe aktarılan ürün Veri Kümenizdeki Ürün SKU'larıyla eşleştirilir ve raporlarınız, yüklediğiniz ek ürün verileriyle otomatik olarak doldurulur.