ภาพรวม

เอกสารนี้อธิบายเกี่ยวกับ Real Time Reporting API ของ Google Analytics สำหรับข้อมูลอ้างอิง API โดยละเอียด โปรดอ่านเอกสารอ้างอิง API

เกริ่นนำ

Real Time Reporting API ช่วยให้คุณขอข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ เช่น กิจกรรมแบบเรียลไทม์ในพร็อพเพอร์ตี้ของคุณสำหรับผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว

คุณสามารถใช้ Real Time Reporting API เพื่อดำเนินการต่อไปนี้

  • แสดงผู้ดูที่ใช้งานอยู่ของหน้าเว็บและทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าเป็นสินค้าเร่งด่วนที่มีคลังสินค้าจำกัด
  • แสดงเนื้อหายอดนิยม เช่น หน้าเว็บที่ใช้งานอยู่ 10 อันดับแรก
  • สร้างและแสดงหน้าแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์

ซูเปอร์พร็อกซีของ Google Analytics

ใช้ SuperProxy ของ Google Analytics เพื่อจัดการรายละเอียดการติดตั้งใช้งานจำนวนมากสำหรับการทำงานกับ API ของ Google Analytics เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์ การแคช และการแปลงการตอบกลับ API เป็นรูปแบบที่ใช้กับไลบรารีการแสดงข้อมูลผ่านภาพและแผนภูมิโดยตรง

ภาพรวมเชิงแนวคิด

แนวคิดพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานของ Real Time Reporting API มีดังนี้

  • รายงานมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) อย่างไร
  • โครงสร้างของรายงานและวิธีสร้างคำค้นหา
  • การทํางานกับการตอบกลับของ API

รายงาน ผู้ใช้ และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์)

ก่อนที่ผู้ใช้จะใช้แอปพลิเคชันเพื่อขอข้อมูลรายงานจากข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ได้ คุณต้องทำดังนี้

  1. เปิดใช้ Google Analytics API
  2. สร้าง ข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อเข้าถึง API
  3. ใส่ข้อมูลรับรองลงในแอปพลิเคชันของคุณ

เมื่อใช้แอปพลิเคชันเพื่อขอข้อมูลรายงาน ผู้ใช้ ต้องให้สิทธิ์แอปพลิเคชันในการเข้าถึงข้อมูลในนามของตน

ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) จะระบุด้วยรหัสข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) นอกเหนือจากเอนทิตีอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของ ลำดับชั้นของบัญชี ผู้ใช้ พร็อพเพอร์ตี้ และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ของ Google Analytics แอปพลิเคชันของคุณสามารถใช้ API การจัดการเพื่อข้ามลำดับชั้นนี้และรับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์)

การค้นหามิติข้อมูลและเมตริก

คุณค้นหา API สำหรับข้อมูลรายงานของ Google Analytics ซึ่งประกอบด้วยมิติข้อมูลและเมตริก เมตริกคือการวัดกิจกรรมของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น จํานวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ในขณะนี้ มิติข้อมูลจะแสดงรายละเอียดเมตริกตามเกณฑ์ทั่วไปบางรายการ เช่น แหล่งที่มาของการเข้าชม ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลหน้าเว็บ ฯลฯ

ใช้ คู่มืออ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อสำรวจมิติข้อมูลและเมตริกทั้งหมด [ที่เปิดเผยผ่าน] ที่ใช้ได้กับ API นอกจากนี้ โปรดอ่าน คู่มืออ้างอิงสำหรับ API การรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อดูวิธีระบุมิติข้อมูลและเมตริกในการค้นหา API

การทำงานกับรายงาน

ข้อมูลที่แสดงผลจาก API อาจถือเป็นตารางที่มีส่วนหัวและรายการแถว การตอบกลับของ API แต่ละรายการประกอบด้วยส่วนหัวที่อธิบายชื่อและประเภทข้อมูลของแต่ละคอลัมน์ การตอบกลับยังมีรายการแถว ซึ่งแต่ละแถวจะเป็นรายการของเซลล์ที่มีข้อมูลในลำดับเดียวกันกับส่วนหัว อ่าน คู่มืออ้างอิงสำหรับ API การรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบกลับจาก API

นโยบายโควต้า

ส่วน Real Time Reporting API จะทำหน้าที่จัดการกับการดำเนินการค้นหาข้อมูลหลายล้านรายการ เราใช้ระบบโควต้าเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบรับการดำเนินการมากเกินกว่าที่จัดการได้ และเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการกระจายทรัพยากรของระบบอย่างเท่าเทียม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือ ขีดจำกัดและโควต้า

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อเข้าใจวิธีการทำงานของ API แล้ว ก็เริ่มต้นใช้งานโดยทำดังนี้