การอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

เอกสารนี้แสดงรายการและอธิบายมิติข้อมูลและเมตริกทั้งหมดที่มี ผ่าน Real Time Reporting API

คุณไม่สามารถค้นหามิติข้อมูลและเมตริกบางรายการร่วมกันได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนข้อจำกัดการค้นหาในคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์