เอกสารอ้างอิง API

คู่มือนี้มีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคำขอ (ข้อความค้นหา) และการตอบกลับสำหรับ Google Analytics Metadata API สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดและโครงสร้างของข้อมูลคอลัมน์ โปรดดูภาพรวม API ข้อมูลเมตา

คําขอทั้งหมดจะแสดงในรูปแบบ REST ที่ส่วนท้ายของแต่ละวิธี คุณจะลองใช้คำขอแบบอินเทอร์แอกทีฟได้ในโปรแกรมสำรวจ API โดยใช้ลิงก์ "ลองเลย"

ประเภททรัพยากร

  1. คอลัมน์

คอลัมน์

สำหรับรายละเอียดทรัพยากรของคอลัมน์ โปรดดูหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
list GET  /metadata/reportType/columns แสดงคอลัมน์ทั้งหมดสำหรับประเภทรายงาน