API Referansı

Bu kılavuzda, Google Analytics Metadata API'sine yapılan istek (sorgu) ve yanıtla ilgili tüm ayrıntılar verilmektedir. Sütun verilerinin kavramları ve yapısı hakkında kılavuz için Metadata API'sine Genel Bakış sayfasına bakın.

İsteklerin tümü REST biçiminde gösterilir. Her yöntem için sayfanın sonundaki "Deneyin!" bağlantısını kullanarak isteği API Gezgini'nde etkileşimli olarak deneyebilirsiniz.

Kaynak türleri

  1. Sütunlar

Sütunlar

Sütunlar kaynak ayrıntıları için kaynak gösterimi sayfasına bakın.

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe https://www.googleapis.com/analytics/v3 ile ilgili URI'lar
list GET  /metadata/reportType/columns Bir rapor türüne ilişkin tüm sütunları listeler.