คอลัมน์

ทรัพยากรคอลัมน์แสดงแอตทริบิวต์ของคอลัมน์ (เช่น มิติข้อมูลหรือเมตริก) ที่แสดงใน API การรายงานของ Google Analytics แอตทริบิวต์ประกอบด้วยชื่อ UI, คำอธิบาย, การรองรับกลุ่ม และอื่นๆ

ดูรายการวิธีการสำหรับแหล่งข้อมูลนี้ที่ส่วนท้ายของหน้านี้

การนำเสนอทรัพยากร

เทมเพลต JSON สำหรับคอลัมน์ข้อมูลเมตา

{
  "id": string,
  "kind": "analytics#column",
  "attributes": {
    (key): string
  }
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย Notes
id string รหัสคอลัมน์
kind string ประเภททรัพยากรสําหรับคอลัมน์ Analytics
attributes object แมปของชื่อแอตทริบิวต์และค่าของคอลัมน์นี้
attributes.(key) string ชื่อของแอตทริบิวต์

วิธีการ

list
แสดงรายการคอลัมน์ทั้งหมดสำหรับประเภทรายงาน