Google Analytics API'leri İçin Veri Kullanımdan Kaldırma Politikası

Bu belgede, Temel Raporlama ve Meta Veri API'leri için veri kullanımdan kaldırma politikası açıklanmaktadır.

Genel bakış

Boyutlar ve metrikler (sütunlar), Google Analytics Reporting API'lerini sorgulamak için kullanılır. Bazen bu sütunları eklemek, kaldırmak veya yeniden adlandırmak gerekir. Verileri kullanımdan kaldırma politikası, bu değişikliklerin nasıl gerçekleştiğine dair şeffaflığı artırmak için hazırlanmıştır.

Tüm sütun değişiklikleri değişiklik günlükleri aracılığıyla bildirilir ve Metadata API bu değişiklikleri yansıtacak şekilde otomatik olarak güncellenir.

Bu Politikanın Kapsamı

Bu politika, herkese açık API'ler tarafından sunulan boyut ve metrikleri kapsar. API isteğini (sorgu parametreleri), API yanıtını, API tarafından döndürülen değerleri veya geçerli boyut ve metrik kombinasyonlarını kapsamaz.

Yeni Veriler

Bir API'ye yeni sütunlar eklendiğinde:

Veri Kaldırma

Sütunlar bir API'den kaldırıldığında:

  • İlgili API'nin değişiklik günlüğü, kaldırılan sütunlarla ilgili ayrıntılarla güncellenecektir.
  • Metadata API'de status sütunu özelliği DEPRECATED olarak ayarlanır.
  • Sütunlar, raporlama sorgularında en az 6 ay boyunca çalışmaya devam edecektir.
  • 6 ay sonra, sütunlar Metadata API'den kaldırılır ve raporlama API'sinde sütunları sorgulamak 400 Bad Request hatasına neden olur.

Verileri Yeniden Adlandırma

Sütunlar yeniden adlandırıldığında:

  • İlgili API'nin değişiklik günlüğü, orijinal ve yeni sütunlarla ilgili ayrıntılarla güncellenecektir.
  • Metadata API 'de orijinal sütunun status özelliği DEPRECATED ve replacedBy özelliği, yeni sütunun kimliği olarak ayarlanır.
  • Orijinal sütunlar en az 6 ay boyunca raporlama sorgularında çalışmaya devam eder.
  • 6 ay sonra, orijinal sütunlar Metadata API'den kaldırılır ve raporlama API'sinde sütunları sorgulamak 400 Bad Request hatasına neden olur.

Özellik Kaldırma

Metadata API'sinden özellikler kaldırıldığında:

Gruplar

Bazen bir grubun adını veya sütunların sırasını değiştirmek gerekebilir. Bu durumda: