Standart Sorgu Parametreleri

Aşağıdaki sorgu parametreleri, Core Reporting API'deki tüm yöntemler ve tüm kaynaklarla kullanılabilir.

Tüm Google Analytics API işlemleri için geçerli olan sorgu parametreleri Sistem Parametreleri bölümünde açıklanmıştır.