Standart Sorgu Parametreleri

Aşağıdaki sorgu parametreleri, Temel Raporlama API'sindeki tüm yöntemler ve kaynaklarla kullanılabilir.

Tüm Google Analytics API işlemleri için geçerli olan sorgu parametreleri Sistem Parametreleri bölümünde açıklanmıştır.