API İstekleriyle İlgili Sınırlar ve Kotalar

Bu dokümanda, Management API'lerini ve Reporting API'lerini isteme sınırları ve kotaları açıklanmaktadır.

Google Analytics milyonlarca site tarafından kullanılır. Sistemin işleyebileceğinden daha fazla veri almasını korumak ve sistem kaynaklarının eşit şekilde dağıtılmasını sağlamak için API isteklerine sınırlar ve kotalar koyarız. Sınırlar ve kotalar değiştirilebilir.

Bu videoda, Google Analytics API istek kotalarını yönetmeyle ilgili en iyi uygulamalar açıklanmaktadır.

Genel kota sınırları

Management API, Core Reporting API v3, MCF Reporting API, Meta Veri API, User Deletion API ve Gerçek Zamanlı Raporlama API için aşağıdaki kotalar geçerlidir:

  • Proje başına günlük 50.000 istek. Artırılabilir.
  • IP adresi başına saniyede 10 sorgu (QPS).
    • API Konsolu'nda, Kullanıcı başına 100 saniyedeki istek sayısı şeklinde ifade edilen benzer bir kota bulunur. Varsayılan olarak, kullanıcı başına 100 saniyede 100 istek şeklinde ayarlanmıştır ve maksimum 1.000 değerine ayarlanabilir. Ancak API'ye yapılan isteklerin sayısı, kullanıcı başına saniyede maksimum 10 istekle sınırlandırılır.
    • Uygulamanız tüm API isteklerini tek bir IP adresinden (yani kullanıcılarınızın adına) yapıyorsa her kullanıcı için QPS kotasının tamamını almak üzere her istekte userIP veya quotaUser parametresini kullanın. Ayrıntılar için standart sorgu parametreleri özetine bakın.

Kota sınırlarını aşma

Google Analytics API isteme kotası aşılırsa API 403 veya 429 hata kodu ve hesabın kotayı aştığını bildiren bir mesaj döndürür. Daha fazla bilgi için hizmet şartlarını inceleyin.

Ek kota isteme

Yalnızca aşağıdakilerin artırılmasını isteyebilirsiniz:

Projenizin kullanım sınırlarını görüntülemek, değiştirmek veya kotanızda artış talep etmek için şunları yapın:

  1. Projeniz için faturalandırma hesabınız yoksa hesap oluşturun.
  2. API Konsolu'nda API kitaplığının Etkin API'ler sayfasını ziyaret edin ve listeden bir API seçin.
  3. Kota ile ilgili ayarları görüntülemek ve değiştirmek için Kotalar'ı seçin. Kullanım istatistiklerini görüntülemek için Kullanım'ı seçin.

Maksimum kota tutarının artırılmasını istemek için lütfen Analytics API kota istek formunu kullanın. İsteği göndermeden önce bilgileri incelediğinizden ve kota istek formundaki talimatları izlediğinizden emin olun. Reporting API v4 için Google API Konsolu'ndaki API adı, Google Analytics Reporting API'dir. Diğer tüm v3 API'ler (ör. Management API v3, Core Reporting API v3, Gerçek Zamanlı Raporlama API'si v3, User Deletion API v3) Google API Konsolu'nda Analytics API'nin altında listelenmiştir.

Kota yönetimi ve kota kullanımı için uygulamanızın ince ayarlarını yapma hakkında daha fazla bilgi edinmek için API'leri izleme ve kullanımı sınırlama bölümüne bakın.