Temel Yöntemler Referansı

Bu belgede, temel Embed API yöntemleri için bir referansın yanı sıra bu yöntemlerin Embed API bileşenleri ve temeldeki Analytics istemci kitaplığıyla nasıl etkileşim kurduğuna dair bir genel bakış sunulmaktadır.

Temel Yöntemler

Embed API'nin temel yöntemleri, gapi.analytics nesnesinde bulunan yöntemlerdir.

ready

Embed API kitaplığı tam olarak yüklenir yüklenmez çağrılacak bir geri çağırma işlevini sıraya alır. Geri çağırmalar, eklendikleri sırayla çağrılır.

ready işlevi, Embed API snippet'i tarafından tanımlandığı için hemen kullanılabilir. Diğer tüm işlevler, çağrılmadan önce kitaplığın yüklendiğinden emin olmak için ready geri çağırmanın içine yerleştirilmelidir.

Kullanım

gapi.analytics.ready(callback)

Parametreler

Ad Tür Açıklama
callback Function Embed API kitaplığı tam olarak yüklenir yüklenmez çağrılacak işlev.

Örnek

gapi.analytics.ready(function() {
 // Code in here will be invoked once the library fully loads.
});

createComponent

Belirtilen ad ve prototip yöntemleriyle bir bileşen oluşturur. Oluşturulan bileşen, iletilen adla gapi.analytics.ext üzerinde depolanır.

Embed API istemci kitaplığının yüklendiğinden emin olmak için createCallback işlevi her zaman hazır bir geri çağırma içinde çağrılmalıdır.

Kullanım

gapi.analytics.createComponent(name, prototypeMethods)

Parametreler

Ad Tür Açıklama
name string Bileşenin adı.
prototypeMethods Object Özellikleri ve yöntemleri bileşenin prototipinde depolanacak bir nesne.

Örnek

gapi.analytics.ready(function() {

 gapi.analytics.createComponent('MyComponent', {
  foo: function() {
   alert('foo');
  },
  bar: function() {
   alert('bar');
  }
 });

 var myComponentInstance = new gapi.analytics.ext.MyComponent();
 myComponentInstance.foo(); // Alerts 'foo'.

});