Analytics Reporting API

Analytics rapor verilerine erişir.

Hizmet: analyticsreporting.googleapis.com

Aşağıdaki tüm URI'ler https://analyticsreporting.googleapis.com ile ilgilidir

Bu hizmet, aşağıdaki keşif dokümanını sağlar:

REST Kaynağı: v4.reports

Yöntemler
batchGet POST /v4/reports:batchGet
Analytics verilerini döndürür.

REST Kaynağı: v4.userActivity

Yöntemler
search POST /v4/userActivity:search
Kullanıcı Etkinliği verilerini döndürür.