เพิ่ม Google Analytics 4 ลงในการติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ที่มีอยู่

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้แท็กในเว็บไซต์เพื่อป้อนข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics (UA) และ Google Analytics 4 (GA4) พร้อมกัน

โดยจะพูดถึงเฉพาะการติดตั้งแท็กพื้นฐานเท่านั้น ดูคําแนะนําเพิ่มเติมในหัวข้อต่างๆ เช่น วิซาร์ดผู้ช่วยการตั้งค่า GA4 ได้ที่เพิ่ม Google Analytics 4 ลงในเว็บไซต์ที่มีอยู่ และสําหรับอีคอมเมิร์ซ โปรดดูหัวข้อ การย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซ

เลือกไลบรารีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน:

ตั้งค่าแท็กหน้าเว็บพื้นฐาน