เพื่อให้การย้ายข้อมูลง่ายขึ้น คุณสามารถใช้การติดตั้งใช้งานอีคอมเมิร์ซรายการเดียวสำหรับทั้งการวัด Universal Analytics (UA) และ Google Analytics 4 (GA4)

เลือกโซลูชันการติดแท็กที่คุณใช้อยู่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่มต้นการย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซ
การแปลเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซช่วยให้คุณใช้แท็กอีคอมเมิร์ซแท็กเดียวสําหรับทั้ง UA และ GA4 ได้ เหมาะสำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้
  • การติดตั้งใช้งานอีคอมเมิร์ซของ UA ที่มีอยู่สําหรับการวัด GA4:
    ช่วยให้คุณรักษาการรายงานอีคอมเมิร์ซของ UA ที่มีอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ และเปิดใช้การวัดอีคอมเมิร์ซของ GA4 ได้อย่างง่ายดาย
  • การติดตั้งใช้งานอีคอมเมิร์ซใหม่ของ GA4 สําหรับการวัดผล UA:
    ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซของ GA4 ได้อย่างเต็มที่และรักษารายงานอีคอมเมิร์ซของ UA
หากไม่แน่ใจว่าคุณใช้โซลูชันการติดแท็กใด ใช้เครื่องมือ ช่วยย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซเพื่อค้นหา