ใช้ API ล่าสุดของ Google Analytics 4 เพื่อดูแลหรือเข้าถึงข้อมูลในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

หากต้องการดูวิธีเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของ Google Analytics 4 ที่เทียบเท่าลงในแอป ให้เลือก Universal Analytics API ที่คุณใช้อยู่