Entegre etme ve otomatikleştirme

Hesaplarınızı, izinlerinizi ve içe aktarma verilerinizi programatik olarak yapılandırın.
Raporlamayı otomatikleştirmek ve Google Analytics verilerini iş verilerinizle birleştirmek için API'ler.