Historia zmian interfejsu Google Analytics Provisioning API

Co jakiś czas aktualizujemy interfejs API do obsługi administracyjnej Google Analytics, aby udostępniać nowe funkcje i naprawiać usterki wykryte w poprzednich wersjach. W większości przypadków zmiany te są przejrzyste dla deweloperów korzystających z interfejsów API. Czasami jednak musimy wprowadzać zmiany, które wymagają od programistów zmodyfikowania dotychczasowych aplikacji.

Na tej stronie znajdują się informacje o wszelkich zmianach wprowadzonych w interfejsie Google Analytics Provisioning API, które mogą mieć wpływ na Twoją aplikację. Zalecamy deweloperom korzystającym z interfejsów API sprawdzanie co jakiś czas tej listy, czy nie pojawiły się nowe ogłoszenia. Możesz też zasubskrybować zmiany za pomocą kanałów wymienionych w sekcji Subskrybuj poniżej.

Subskrybuj powiązane dzienniki zmian

Obejmuje wszystkie interfejsy API zbierania, konfiguracji i raportowania.

Obejmuje interfejs API do zarządzania i interfejs API do obsługi administracyjnej.

W tej wersji do pola URL Warunków korzystania z interfejsu API do obsługi administracyjnej dodaliśmy dodatkowy parametr:

  • Dodanie parametru adresu URL provisioningSignup=false rozwiązuje problem występujący podczas obsługi administracyjnej konta Google Analytics użytkownika, który nie ma żadnych kont Google Analytics. Deweloperzy powinni zaktualizować swój kod, aby dodać ten parametr do adresu URL Warunków korzystania z usługi.

To jest pierwsza wersja interfejsu API do obsługi administracyjnej:

  • Interfejs API do obsługi administracyjnej umożliwia automatyczne tworzenie nowych kont Google Analytics. Do tego interfejsu API można używać tylko na zaproszenie. Przeznaczony dla kwalifikujących się dostawców usług i dużych partnerów. Więcej informacji znajdziesz w artykule z informacjami o interfejsie API do obsługi administracyjnej.