สวัสดี Analytics API: การเริ่มต้นใช้งาน PHP อย่างรวดเร็วสำหรับบัญชีบริการ

บทแนะนำนี้จะอธิบายขั้นตอนที่จำเป็นในการเข้าถึงบัญชี Google Analytics, ค้นหา Analytics API, จัดการการตอบกลับของ API และแสดงผลลัพธ์ บทแนะนำนี้ใช้ Core Reporting API v3.0, Management API v3.0 และ OAuth2.0

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้ Analytics API

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics API ก่อนอื่นคุณต้องใช้เครื่องมือการตั้งค่า ซึ่งจะแนะนำขั้นตอนการสร้างโปรเจ็กต์ในคอนโซล Google API เปิดใช้ API และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สร้างรหัสไคลเอ็นต์

 1. เปิดหน้าบัญชีบริการ เมื่อได้รับข้อความเตือน ให้เลือกโปรเจ็กต์
 2. คลิกสร้างบัญชีบริการ จากนั้นป้อนชื่อและคำอธิบายของบัญชีบริการ คุณจะใช้รหัสเริ่มต้นของบัญชีบริการ หรือเลือกรหัสอื่นที่ไม่ซ้ำกันก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้าง
 3. คุณข้ามส่วนสิทธิ์ของบัญชีบริการ (ไม่บังคับ) ที่ตามมาได้ คลิกต่อไป
 4. ในหน้าจอให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงบัญชีบริการนี้ ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนสร้างคีย์ คลิก สร้างคีย์
 5. เลือกรูปแบบของคีย์ในแผงด้านข้างที่ปรากฏขึ้น ขอแนะนำให้เลือก JSON
 6. คลิกสร้าง ระบบจะสร้างคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัวใหม่และดาวน์โหลดลงในเครื่องของคุณ ซึ่งจะเป็นสำเนาเพียงรายการเดียวของคีย์นี้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดเก็บคีย์อย่างปลอดภัยที่การจัดการคีย์ของบัญชีบริการ
 7. คลิกปิดในกล่องโต้ตอบคีย์ส่วนตัวที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกเสร็จเพื่อกลับไปที่ตารางของบัญชีบริการ

เพิ่มบัญชีบริการลงในบัญชี Google Analytics

บัญชีบริการที่สร้างใหม่จะมีอีเมล <projectId>-<uniqueId>@developer.gserviceaccount.com ให้ใช้อีเมลนี้เพื่อเพิ่มผู้ใช้ในบัญชี Google Analytics ที่คุณต้องการเข้าถึงผ่าน API สำหรับบทแนะนำนี้ ต้องใช้สิทธิ์อ่านและวิเคราะห์เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google

คุณสามารถรับ ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google APIs สำหรับ PHP การดาวน์โหลดรุ่นนี้หรือใช้ Composer ดังนี้

composer require google/apiclient:^2.0

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าตัวอย่าง

คุณจะต้องสร้างไฟล์เดียวที่ชื่อ HelloAnalytics.php ซึ่งจะมีโค้ดตัวอย่างด้านล่าง

 1. คัดลอกหรือดาวน์โหลดซอร์สโค้ดต่อไปนี้ลงใน HelloAnalytics.php
 2. ย้าย service-account-credentials.json ที่ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ภายในไดเรกทอรีเดียวกับโค้ดตัวอย่าง

HelloAnalytics.php

<?php

// Load the Google API PHP Client Library.
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$analytics = initializeAnalytics();
$profile = getFirstProfileId($analytics);
$results = getResults($analytics, $profile);
printResults($results);

function initializeAnalytics()
{
 // Creates and returns the Analytics Reporting service object.

 // Use the developers console and download your service account
 // credentials in JSON format. Place them in this directory or
 // change the key file location if necessary.
 $KEY_FILE_LOCATION = __DIR__ . '/service-account-credentials.json';

 // Create and configure a new client object.
 $client = new Google_Client();
 $client->setApplicationName("Hello Analytics Reporting");
 $client->setAuthConfig($KEY_FILE_LOCATION);
 $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly']);
 $analytics = new Google_Service_Analytics($client);

 return $analytics;
}

function getFirstProfileId($analytics) {
 // Get the user's first view (profile) ID.

 // Get the list of accounts for the authorized user.
 $accounts = $analytics->management_accounts->listManagementAccounts();

 if (count($accounts->getItems()) > 0) {
  $items = $accounts->getItems();
  $firstAccountId = $items[0]->getId();

  // Get the list of properties for the authorized user.
  $properties = $analytics->management_webproperties
    ->listManagementWebproperties($firstAccountId);

  if (count($properties->getItems()) > 0) {
   $items = $properties->getItems();
   $firstPropertyId = $items[0]->getId();

   // Get the list of views (profiles) for the authorized user.
   $profiles = $analytics->management_profiles
     ->listManagementProfiles($firstAccountId, $firstPropertyId);

   if (count($profiles->getItems()) > 0) {
    $items = $profiles->getItems();

    // Return the first view (profile) ID.
    return $items[0]->getId();

   } else {
    throw new Exception('No views (profiles) found for this user.');
   }
  } else {
   throw new Exception('No properties found for this user.');
  }
 } else {
  throw new Exception('No accounts found for this user.');
 }
}

function getResults($analytics, $profileId) {
 // Calls the Core Reporting API and queries for the number of sessions
 // for the last seven days.
  return $analytics->data_ga->get(
    'ga:' . $profileId,
    '7daysAgo',
    'today',
    'ga:sessions');
}

function printResults($results) {
 // Parses the response from the Core Reporting API and prints
 // the profile name and total sessions.
 if (count($results->getRows()) > 0) {

  // Get the profile name.
  $profileName = $results->getProfileInfo()->getProfileName();

  // Get the entry for the first entry in the first row.
  $rows = $results->getRows();
  $sessions = $rows[0][0];

  // Print the results.
  print "First view (profile) found: $profileName\n";
  print "Total sessions: $sessions\n";
 } else {
  print "No results found.\n";
 }
}


ขั้นตอนที่ 4: เรียกใช้ตัวอย่าง

หลังจากเปิดใช้ Analytics API แล้ว ให้ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google APIs สำหรับ PHP และตั้งค่าซอร์สโค้ดตัวอย่างซึ่งพร้อมที่จะทำงาน

เรียกใช้ตัวอย่างโดยใช้:

php HelloAnalytics.php

เมื่อทําตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว ตัวอย่างจะแสดงชื่อข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) แรกของ Google Analytics ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและจํานวนเซสชันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ด้วยออบเจ็กต์บริการ Analytics ที่ได้รับอนุญาต ตอนนี้คุณจะเรียกใช้ตัวอย่างโค้ดที่อยู่ใน เอกสารอ้างอิงของ Management API ได้แล้ว ตัวอย่างเช่น คุณอาจลองเปลี่ยนโค้ดเพื่อใช้เมธอด accountSummaries.list