Standardowe parametry wyszukiwania

Tych parametrów zapytania można używać w przypadku wszystkich metod i zasobów interfejsu Google Analytics API.

Parametry zapytania, które mają zastosowanie do wszystkich operacji interfejsu Google Analytics API, znajdziesz w sekcji Parametry systemowe.