API Reference

API การจัดการ

นี่คือคู่มืออ้างอิงสำหรับ Management API เวอร์ชัน 3.0 ซึ่งจะให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคำค้นหาและคำตอบสำหรับข้อมูลการกำหนดค่า Google Analytics สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดและโครงสร้างของข้อมูลการกำหนดค่า โปรดดู ภาพรวม.

แต่ละส่วนในคู่มือนี้จะกำหนดวิธีการส่งคำขอและการตอบสนองสำหรับเอนทิตี 1 ประเภทในข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว คําขอทั้งหมดจะแสดงในรูปแบบ REST ที่ท้ายหน้าของแต่ละวิธี คุณจะลองใช้คำขอแบบอินเทอร์แอกทีฟในโปรแกรมสำรวจ API ได้โดยใช้ลิงก์ "ลองเลย"

ประเภททรัพยากร

 1. ข้อมูลสรุปบัญชี
 2. ลิงก์ผู้ใช้บัญชี
 3. บัญชี
 4. ลิงก์ AdWords
 5. แหล่งข้อมูลที่กำหนดเอง
 6. มิติข้อมูลที่กำหนดเอง
 7. เมตริกที่กำหนดเอง
 8. การทดสอบ
 9. ตัวกรอง
 10. เป้าหมาย
 11. รหัสไคลเอ็นต์
 12. ลิงก์ตัวกรองโปรไฟล์
 13. ลิงก์ผู้ใช้โปรไฟล์
 14. กลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้ง
 15. กลุ่ม
 16. รายงานที่ไม่ได้เก็บตัวอย่าง
 17. การอัปโหลด
 18. ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์)
 19. ผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ต
 20. ลิงก์ผู้ใช้เว็บพร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูลสรุปบัญชี

สำหรับรายละเอียดของแหล่งข้อมูลข้อมูลสรุปบัญชี โปรดดูที่หน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
list GET  /management/accountSummaries แสดงรายการสรุปบัญชี (แผนผังขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยบัญชี/พร็อพเพอร์ตี้/โปรไฟล์) ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง

โปรดดูรายละเอียดของทรัพยากรลิงก์ผู้ใช้ของบัญชีในหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /management/accounts/accountId/entityUserLinks/linkId นำผู้ใช้ออกจากบัญชีที่ระบุ
แทรก POST  /management/accounts/accountId/entityUserLinks เพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงในบัญชีที่ผู้ใช้มีน้อยกว่า 100 บัญชี
list GET  /management/accounts/accountId/entityUserLinks แสดงรายการลิงก์ผู้ใช้บัญชีของบัญชีที่กำหนด
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/entityUserLinks/linkId อัปเดตสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่ในบัญชีที่กำหนด

บัญชี

สำหรับรายละเอียดทรัพยากรบัญชี โปรดดูที่หน้าการนำเสนอทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
list GET  /management/accounts แสดงรายการบัญชีทั้งหมดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง

สำหรับรายละเอียดของทรัพยากรลิงก์ AdWords โปรดดูหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityAdWordsLinks/webPropertyAdWordsLinkId ลบลิงก์ผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ต-AdWords
รับ GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityAdWordsLinks/webPropertyAdWordsLinkId แสดงลิงก์ผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ต-AdWords ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แทรก POST  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityAdWordsLinks สร้างลิงก์ webProperty-AdWords
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityAdWordsLinks แสดงรายการลิงก์ webProperty-AdWords ของผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ตหนึ่งๆ
แพตช์ PATCH  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityAdWordsLinks/webPropertyAdWordsLinkId อัปเดตลิงก์ webProperty-AdWords ที่มีอยู่ เมธอดนี้รองรับความหมายของแพตช์
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityAdWordsLinks/webPropertyAdWordsLinkId อัปเดตลิงก์ webProperty-AdWords ที่มีอยู่

แหล่งที่มาของข้อมูลที่กำหนดเอง

โปรดดูรายละเอียดทรัพยากรของแหล่งข้อมูลที่กำหนดเองในหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDataSources แสดงรายการแหล่งข้อมูลที่กำหนดเองที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง

มิติข้อมูลที่กำหนดเอง

ดูรายละเอียดทรัพยากรมิติข้อมูลที่กำหนดเองได้ในหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
รับ GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDimensions/customDimensionId รับมิติข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แทรก POST  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDimensions สร้างมิติข้อมูลที่กำหนดเองใหม่
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDimensions แสดงรายการมิติข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แพตช์ PATCH  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDimensions/customDimensionId อัปเดตมิติข้อมูลที่กําหนดเองที่มีอยู่ เมธอดนี้รองรับความหมายของแพตช์
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDimensions/customDimensionId อัปเดตมิติข้อมูลที่กําหนดเองที่มีอยู่

เมตริกที่กำหนดเอง

ดูรายละเอียดทรัพยากรของเมตริกที่กำหนดเองได้ในหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
รับ GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customMetrics/customMetricId รับเมตริกที่กําหนดเองที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แทรก POST  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customMetrics สร้างเมตริกที่กําหนดเองใหม่
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customMetrics แสดงรายการเมตริกที่กำหนดเองที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แพตช์ PATCH  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customMetrics/customMetricId อัปเดตเมตริกที่กําหนดเองที่มีอยู่ เมธอดนี้รองรับความหมายของแพตช์
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customMetrics/customMetricId อัปเดตเมตริกที่กําหนดเองที่มีอยู่

การทดสอบ

สำหรับรายละเอียดทรัพยากรการทดสอบ โปรดดูหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/experiments/experimentId ลบการทดสอบ
รับ GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/experiments/experimentId แสดงผลการทดสอบที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แทรก POST  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/experiments สร้างการทดสอบใหม่
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/experiments แสดงรายการการทดสอบที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แพตช์ PATCH  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/experiments/experimentId อัปเดตการทดสอบที่มีอยู่ เมธอดนี้รองรับความหมายของแพตช์
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/experiments/experimentId อัปเดตการทดสอบที่มีอยู่

ฟิลเตอร์

สำหรับรายละเอียดของตัวกรองทรัพยากร โปรดดูหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /management/accounts/accountId/filters/filterId ลบฟิลเตอร์
รับ GET  /management/accounts/accountId/filters/filterId แสดงผลตัวกรองที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แทรก POST  /management/accounts/accountId/filters สร้างตัวกรองใหม่
list GET  /management/accounts/accountId/filters แสดงรายการตัวกรองทั้งหมดสำหรับบัญชี
แพตช์ PATCH  /management/accounts/accountId/filters/filterId อัปเดตตัวกรองที่มีอยู่ เมธอดนี้รองรับความหมายของแพตช์
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/filters/filterId อัปเดตตัวกรองที่มีอยู่

เป้าหมาย

โปรดดูรายละเอียดของทรัพยากรเป้าหมายในหน้าการนำเสนอทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
รับ GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/goals/goalId ได้รับเป้าหมายที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แทรก POST  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/goals สร้างเป้าหมายใหม่
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/goals แสดงรายการเป้าหมายที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แพตช์ PATCH  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/goals/goalId อัปเดตเป้าหมายที่มีอยู่ เมธอดนี้รองรับความหมายของแพตช์
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/goals/goalId อัปเดตเป้าหมายที่มีอยู่

Client-ID

สำหรับรายละเอียดทรัพยากรของ Management.clientId โปรดดูหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
hashClientId POST  /management/clientId:hashClientId แฮชรหัสไคลเอ็นต์ที่ระบุ

สำหรับรายละเอียดของทรัพยากรลิงก์ตัวกรองโปรไฟล์ โปรดดูหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/profileFilterLinks/linkId ลบลิงก์ตัวกรองโปรไฟล์
รับ GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/profileFilterLinks/linkId แสดงผลลิงก์ตัวกรองโปรไฟล์เดียว
แทรก POST  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/profileFilterLinks สร้างลิงก์ตัวกรองโปรไฟล์ใหม่
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/profileFilterLinks แสดงลิงก์ตัวกรองโปรไฟล์ทั้งหมดสำหรับโปรไฟล์หนึ่งๆ
แพตช์ PATCH  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/profileFilterLinks/linkId อัปเดตลิงก์ตัวกรองโปรไฟล์ที่มีอยู่ เมธอดนี้รองรับความหมายของแพตช์
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/profileFilterLinks/linkId อัปเดตลิงก์ตัวกรองโปรไฟล์ที่มีอยู่

สำหรับรายละเอียดของทรัพยากรลิงก์ผู้ใช้โปรไฟล์ โปรดดูที่หน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/entityUserLinks/linkId นำผู้ใช้ออกจากข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่ระบุ
แทรก POST  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/entityUserLinks เพิ่มผู้ใช้ใหม่ในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุ (โปรไฟล์)
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/entityUserLinks แสดงรายการลิงก์ผู้ใช้โปรไฟล์สำหรับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่ระบุ
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/entityUserLinks/linkId อัปเดตสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่ในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุ (โปรไฟล์)

กลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้ง

สำหรับรายละเอียดทรัพยากรกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้ง โปรดดูหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/remarketingAudiences/remarketingAudienceId ลบกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้ง
รับ GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/remarketingAudiences/remarketingAudienceId รับกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้งที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แทรก POST  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/remarketingAudiences สร้างกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้งใหม่
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/remarketingAudiences แสดงรายการกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้งที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แพตช์ PATCH  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/remarketingAudiences/remarketingAudienceId อัปเดตกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้งที่มีอยู่ เมธอดนี้รองรับความหมายของแพตช์
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/remarketingAudiences/remarketingAudienceId อัปเดตกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้งที่มีอยู่

กลุ่ม

สำหรับรายละเอียดทรัพยากรของกลุ่ม โปรดดูหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
list GET  /management/segments แสดงรายการกลุ่มที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง

รายงานแบบไม่สุ่มตัวอย่าง

สำหรับรายละเอียดของทรัพยากรรายงานที่ไม่ได้เก็บตัวอย่าง โปรดดูหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/unsampledReports/unsampledReportId ลบรายงานที่ไม่ได้เก็บตัวอย่าง
รับ GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/unsampledReports/unsampledReportId แสดงผลรายงานที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างเพียงรายงานเดียว
แทรก POST  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/unsampledReports สร้างรายงานแบบไม่สุ่มตัวอย่างใหม่
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/unsampledReports แสดงรายการรายงานที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง

การอัปโหลด

สำหรับรายละเอียดทรัพยากรการอัปโหลด โปรดดูหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
deleteUploadData POST  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDataSources/customDataSourceId/deleteUploadData ลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการอัปโหลดก่อนหน้า
รับ GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDataSources/customDataSourceId/uploads/uploadId รายการการอัปโหลดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDataSources/customDataSourceId/uploads รายการการอัปโหลดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
uploadData POST
https://www.googleapis.com/upload/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDataSources/customDataSourceId/uploads
อัปโหลดข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลที่กำหนดเอง

ยอดดู (โปรไฟล์)

สำหรับรายละเอียดทรัพยากรของมุมมอง (โปรไฟล์) โปรดดูหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId ลบข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์)
รับ GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId รับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แทรก POST  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles สร้างข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ใหม่
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles แสดงรายการมุมมอง (โปรไฟล์) ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แพตช์ PATCH  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId อัปเดตข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่มีอยู่ เมธอดนี้รองรับความหมายของแพตช์
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId อัปเดตข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่มีอยู่

ผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ต

โปรดดูรายละเอียดของทรัพยากรเว็บพร็อพเพอร์ตี้ที่หน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
รับ GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId รับพร็อพเพอร์ตี้ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แทรก POST  /management/accounts/accountId/webproperties สร้างพร็อพเพอร์ตี้ใหม่
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties แสดงรายการพร็อพเพอร์ตี้ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
แพตช์ PATCH  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId อัปเดตพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่ เมธอดนี้รองรับความหมายของแพตช์
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId อัปเดตพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่

สําหรับรายละเอียดทรัพยากรของลิงก์ผู้ใช้ Webproperty โปรดดูหน้าการนําเสนอทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityUserLinks/linkId นำผู้ใช้ออกจากเว็บพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุ
แทรก POST  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityUserLinks เพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงในผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ระบุ
list GET  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityUserLinks แสดงรายการลิงก์ผู้ใช้ webProperty สำหรับเว็บพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุ
อัปเดต PUT  /management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityUserLinks/linkId อัปเดตสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่กำหนด