Uploads

Kolekcja Przesłane pliki to zbiór zasobów przesyłania, z których każdy opisuje przesłane dane do jednego z niestandardowych źródeł danych użytkownika.
Tego zasobu należy używać podczas przesyłania danych do poszerzania zakresu danych.

Listę metod stosowanych w przypadku tego zasobu znajdziesz na końcu tej strony.

Reprezentacje zasobów

Zwrócono metadane operacji przesyłania.

{
  "id": string,
  "kind": "analytics#upload",
  "accountId": long,
  "customDataSourceId": string,
  "status": string,
  "uploadTime": datetime,
  "errors": [
    string
  ]
}
nazwa usługi, Wartość Opis Uwagi
accountId long Identyfikator konta, do którego należy przesłany plik.
customDataSourceId string Identyfikator niestandardowego źródła danych, do którego należy ten import danych.
errors[] list Zbieranie błędów importu danych.
id string Unikalny identyfikator przesyłania.
kind string Typ zasobu do przesłania w Analytics.
status string Stan przesyłania. Możliwe wartości: PENDING, COMPLETED, FAILED, DELETING, DELETED.
uploadTime datetime Godzina przesłania tego pliku.

Metody

deleteUploadData
Usunąć dane powiązane z poprzednio przesłanym plikiem.
pobierz
Wyświetla listę przesłanych plików, do których użytkownik ma dostęp.
list
Wyświetla listę przesłanych plików, do których użytkownik ma dostęp.
uploadData
Przesyłanie danych do niestandardowego źródła danych.