Segments

Kolekcja Segmenty to zbiór zasobów Segment, z których każdy opisuje jeden z domyślnych segmentów zaawansowanych lub segmentów niestandardowych użytkownika.

Listę metod stosowanych w przypadku tego zasobu znajdziesz na końcu tej strony.

Reprezentacje zasobów

Szablon JSON segmentu Analytics.

{
  "id": string,
  "kind": "analytics#segment",
  "selfLink": string,
  "segmentId": string,
  "name": string,
  "definition": string,
  "type": string,
  "created": datetime,
  "updated": datetime
}
nazwa usługi, Wartość Opis Uwagi
created datetime Czas utworzenia segmentu.
definition string Definicja segmentu.
id string Identyfikator segmentu.
kind string Typ zasobu dla segmentu Analytics.
name string Nazwa segmentu.
segmentId string Identyfikator segmentu. Można jej używać z parametrem „segment” w interfejsie API podstawowego raportowania.
type string Wpisz segment. Możliwe wartości to „BUILT_IN” lub „CUSTOM”.
updated datetime Czas ostatniej modyfikacji segmentu.

Metody

list
Zawiera listę segmentów, do których użytkownik ma dostęp.