Profile Filter Links: get

Wymaga autoryzacji

Zwraca pojedynczy link do filtra profilu. Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Prośba

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/profileFilterLinks/linkId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, dla którego chcesz pobrać link filtra profilu.
linkId string Identyfikator linku filtra profilu.
profileId string Identyfikator profilu, dla którego chcesz pobrać link filtra.
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej, dla której ma zostać pobrany link do filtra profilu.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z użyciem co najmniej jednego z tych zakresów (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania za pomocą tej metody.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci w treści odpowiedzi zasób linków do filtrów profilu.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note: this code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing profile filter link.
 */
try {
analytics.management().profileFilterLinks().get("123456",
  "UA-123456-1", "7654321", "11223344").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Filters Developer Guide for details.

# This request gets an existing filter.
try:
 filters = analytics.management().profileFilterLinks().get(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   profileId='7654321',
   linkId='11223344'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.