Profile Filter Links: delete

Wymaga autoryzacji

Usuń link filtra profilu. Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Prośba

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/profileFilterLinks/linkId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, do którego należy link filtra profilu.
linkId string Identyfikator linku filtra profilu do usunięcia.
profileId string Identyfikator profilu, do którego należy link filtra.
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej, do której należy link filtra profilu.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z tego zakresu (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania za pomocą tej metody.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci pustą odpowiedź.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note: this code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request deletes an existing profile filter link.
 */
try {
analytics.management().profileFilterLinks().delete("123456",
  "UA-123456-1", "7654321", "11223344").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Filters Developer Guide for details.

# This request deletes an existing filter.
try:
 filters = analytics.management().profileFilterLinks().delete(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   profileId='7654321',
   linkId='11223344'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.