Client Id

Zaszyfrowany identyfikator klienta może służyć do wysyłania zapytań dotyczących danych Google Analytics eksportowanych do BigQuery.

Listę metod stosowanych w przypadku tego zasobu znajdziesz na końcu tej strony.

Reprezentacje zasobów

Szablon JSON dla zasobu żądania skrótu z identyfikatorem klienta.

{
  "kind": "analytics#hashClientIdRequest",
  "webPropertyId": string,
  "clientId": string
}
nazwa usługi, Wartość Opis Uwagi
clientId string Wartość clientId do zaszyfrowania.
kind string Typ zasobu dla żądania operacji szyfrowania identyfikatora klienta.
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej, do której należy określona wartość clientId.

Metody

hashClientId
Podaje hasz danego identyfikatora klienta, który można znaleźć w niektórych formatach eksportowanych danych.