Accounts

Kolekcja Konta to zbiór zasobów kont, z których każdy opisuje konto uwierzytelnionego użytkownika. 

Listę metod stosowanych w przypadku tego zasobu znajdziesz na końcu tej strony.

Reprezentacje zasobów

Szablon JSON wpisu na koncie Analytics.

{
 "id": string,
 "kind": "analytics#account",
 "selfLink": string,
 "name": string,
 "permissions": {
  "effective": [
   string
  ]
 },
 "created": datetime,
 "updated": datetime,
 "starred": boolean,
 "childLink": {
  "type": "analytics#webproperties",
  "href": string
 }
}
nazwa usługi, Wartość Opis Uwagi
childLink.href string Link do listy usług internetowych na tym koncie.
childLink.type string Typ linku podrzędnego. Jego wartość to „analytics#webproperties”.
created datetime Godzina utworzenia konta.
id string Identyfikator konta.
kind string Typ zasobu konta Analytics.
name string Nazwa konta.
permissions object Uprawnienia użytkownika do tego konta.
permissions.effective[] list Wszystkie uprawnienia użytkownika do tego konta. Obejmuje to wszelkie dorozumiane uprawnienia (np. EDIT oznacza widok VIEW).
starred boolean Wskazuje, czy konto jest oznaczone gwiazdką, czy nie.
updated datetime Czas ostatniej modyfikacji konta.

Metody

list
Wyświetla wszystkie konta, do których użytkownik ma dostęp.