การจัดการบัญชี

Google Analytics Management API ช่วยให้เข้าถึงบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้โดยใช้โปรแกรมได้ เอกสารนี้จะอธิบายวิธีใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ API ในการกำหนดค่าบัญชี Google Analytics ของคุณ

เกริ่นนำ

Management API มี 2 กรณีการใช้งานที่พบบ่อยเมื่อกำหนดค่าการตั้งค่าบัญชี Google Analytics อย่างแรกคือการรับข้อมูลสรุปบัญชีของโครงสร้างลำดับชั้นที่สมบูรณ์ของบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้อย่างรวดเร็ว อย่างที่สองคือทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าบางอย่าง

ข้อมูลสรุปบัญชี

ปลายทางข้อมูลสรุปบัญชีช่วยให้แสดงข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ของ Google Analytics สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตด้วยคำขอที่รวดเร็วเพียงคำขอเดียว

ข้อมูลสรุปบัญชีจะใช้ในการสร้างดัชนีของลำดับชั้นบัญชีได้ เป็นเรื่องปกติที่แอปพลิเคชันที่ผสานรวม Google Analytics จะมีอินเทอร์เฟซให้ผู้ใช้เลือกบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ ด้วยคำขอเดียวที่ส่งไปยัง API คุณสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสร้างตัวเลือกดังกล่าวได้ ดูตัวอย่างได้ที่ Query Explorer และตัวอย่างโค้ดใน GitHub

ดูรายละเอียดและตัวอย่างโค้ดได้ที่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งข้อมูลของข้อมูลสรุปบัญชีและข้อมูลอ้างอิงเมธอดรายการ

การกำหนดค่าบัญชี

API จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของทรัพยากรแต่ละรายการ ซึ่งตรงข้ามกับข้อมูลสรุปบัญชีเมื่อคุณใช้วิธีการแสดงรายการของบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ และทรัพยากรดู

บัญชี

เนื่องจากบัญชีเอนทิตีระดับบนสุดมีความสำคัญ เนื่องจากคำขอ API ระดับล่างทุกรายการต้องมีรหัสบัญชี Management API อนุญาตให้ดำเนินการกับรายการในบัญชีเท่านั้น สิ่งที่ควรทราบในการตอบกลับจาก API คือพร็อพเพอร์ตี้ childlink ที่ให้คําขอ API สําหรับเว็บพร็อพเพอร์ตี้ย่อยทั้งหมด

พร็อพเพอร์ตี้

หรือที่เรียกว่าพร็อพเพอร์ตี้เว็บ เอนทิตีระดับที่ 2 มีความสำคัญเนื่องจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่ระดับนี้ เช่น เมื่อคุณเพิ่มโค้ดติดตามลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณต้องใส่รหัสที่มีลักษณะดังนี้ UA-XXXXX-Y รหัสนี้เรียกว่ารหัสพร็อพเพอร์ตี้หรือรหัสติดตาม และแยกออกจากพื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google Analytics คุณใช้ API เพื่อสร้างหรืออัปเดตพร็อพเพอร์ตี้ได้ โปรดดูรายละเอียดและตัวอย่างโค้ดในแหล่งข้อมูลของพร็อพเพอร์ตี้

ยอดดู

ในฐานะระดับที่ 3 ในลำดับชั้นของบัญชี ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) มีความสำคัญเนื่องจากเป็นระดับที่มีการรายงาน Core Reporting API จะใช้รหัสข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) เป็นพารามิเตอร์คีย์เพื่อระบุว่าจะดึงข้อมูลจากข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ใด นอกจากจะเป็นระดับการรายงานแล้ว ทรัพยากรอื่นๆ ก็มีการเชื่อมโยงหรือเป็นระดับย่อยของแหล่งข้อมูลนี้ เช่น เป้าหมาย การทดสอบ รายงานแบบไม่สุ่มตัวอย่าง และกรองลิงก์ คุณสามารถใช้ API เพื่อสร้างหรืออัปเดตมุมมองได้ ดูรายละเอียดและตัวอย่างโค้ดในแหล่งข้อมูลข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์)

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากอ่านคู่มือนี้แล้ว คุณควรมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับวิธีใช้ Management API เพื่อข้ามผ่านและจัดการกับเอนทิตีการกำหนดค่าบัญชีต่างๆ คำแนะนำถัดไปจะอธิบายถึงวิธีใช้ API เพื่อทำการจัดการผู้ใช้