ข้อมูลอ้างอิงพารามิเตอร์ Measurement Protocol

เอกสารนี้แสดงรายการพารามิเตอร์ทั้งหมดสำหรับ Measurement Protocol

 1. ทั่วไป
 2. ผู้ใช้
 3. เซสชัน
 4. แหล่งที่มาของการเข้าชม
 5. ข้อมูลระบบ
 6. Hit
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา
 8. แอป
 9. เหตุการณ์
 10. อีคอมเมิร์ซ
 11. อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ
 12. การโต้ตอบในโซเชียล
 13. ช่วงเวลา
 14. ข้อยกเว้น
 15. มิติข้อมูล / เมตริกที่กำหนดเอง

ทั่วไป

เวอร์ชันของโปรโตคอล

ต้องระบุสำหรับประเภท Hit ทั้งหมด

เวอร์ชันของโปรโตคอล ค่าปัจจุบันคือ '1' ซึ่งจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้ากันไม่ได้แบบย้อนหลังเท่านั้น

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
v ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 1
ตัวอย่างการใช้งาน: v=1

รหัสติดตาม/ รหัสเว็บพร็อพเพอร์ตี้

ต้องระบุสำหรับประเภท Hit ทั้งหมด

รหัสติดตาม / รหัสเว็บพร็อพเพอร์ตี้ รูปแบบคือ UA-XXXX-Y ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาจะเชื่อมโยงกับรหัสนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ UA-XXXX-Y
ตัวอย่างการใช้งาน: tid=UA-XXXX-Y

IP มาสก์

ไม่บังคับ

หากมีอยู่ ระบบจะมาสก์ที่อยู่ IP ของผู้ส่ง ตัวอย่างเช่น IP จะถูกมาสก์หากมีพารามิเตอร์ใดๆ ต่อไปนี้ในเพย์โหลด: &aip=, &aip=0 หรือ &aip=1

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
aip boolean ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 1
ตัวอย่างการใช้งาน: aip=1

การปิดใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ไม่บังคับ

ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็นปิดใช้สําหรับการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ รวมถึงเหตุการณ์จากพร็อพเพอร์ตี้ที่มีการตั้งค่าที่อนุญาตการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ เช่น หากมีการทำเครื่องหมายธุรกรรมให้ปิดใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ระบบจะไม่ใช้ธุรกรรมนั้นเมื่อป้อนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับ "ผู้ที่เคยซื้อ"

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
npa boolean ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 1
ตัวอย่างการใช้งาน: npa=1

แหล่งข้อมูล

ไม่บังคับ

ระบุแหล่งข้อมูลของ Hit ระบบจะตั้งค่าแหล่งข้อมูลจาก analytics.js เป็น "เว็บ" ขณะที่ Hit ที่ส่งจาก SDK อุปกรณ์เคลื่อนที่รายการใดรายการหนึ่งจะตั้งค่าแหล่งข้อมูลเป็น "แอป"

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ds ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ web
ตัวอย่างการใช้งาน: ds=web

ค่าตัวอย่าง ได้แก่ app
ตัวอย่างการใช้งาน: ds=app

ค่าตัวอย่าง ได้แก่ call center
ตัวอย่างการใช้งาน: ds=call%20center

ค่าตัวอย่าง ได้แก่ crm
ตัวอย่างการใช้งาน: ds=crm

เวลาในคิว

ไม่บังคับ

ใช้ในการรวบรวม Hit ออฟไลน์ / แฝง ค่าแสดงถึงเดลต้าเวลา (หน่วยเป็นมิลลิวินาที) ระหว่างเวลาที่ Hit ที่รายงานเกิดขึ้นและเวลาที่ส่ง Hit ค่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 ค่าที่มากกว่า 4 ชั่วโมงอาจทำให้ Hit ไม่ได้รับการประมวลผล

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
qt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 560
ตัวอย่างการใช้งาน: qt=560

ไม่ใช้แคช

ไม่บังคับ

ใช้เพื่อส่งหมายเลขสุ่มในคำขอ GET เพื่อให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์และพร็อกซีจะไม่แคช Hit ควรส่งเป็นพารามิเตอร์สุดท้ายของคําขอ เนื่องจากเราพบว่าซอฟต์แวร์การกรองอินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สามบางรายการเพิ่มพารามิเตอร์เพิ่มเติมในคำขอ HTTP อย่างไม่ถูกต้อง ค่านี้ไม่ได้ใช้ในการรายงาน

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
z ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 289372387623
ตัวอย่างการใช้งาน: z=289372387623

ผู้ใช้

Client ID

ไม่บังคับ

ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้หากไม่ได้ระบุ User ID (uid) ในคำขอ ซึ่งจะระบุอินสแตนซ์ของผู้ใช้ อุปกรณ์ หรือเบราว์เซอร์หนึ่งๆ โดยการประมวลผลข้อมูลเพื่อไม่ให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ สำหรับอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปแล้ว คุกกี้นี้จะจัดเก็บเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งซึ่งมีวันหมดอายุ 2 ปี สำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การดำเนินการนี้จะสุ่มสร้างขึ้นโดยการสุ่มสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน ค่าของฟิลด์นี้ควรเป็น UUID แบบสุ่ม (เวอร์ชัน 4) ตามที่อธิบายไว้ใน http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 35009a79-1a05-49d7-b876-2b884d0f825b
ตัวอย่างการใช้งาน: cid=35009a79-1a05-49d7-b876-2b884d0f825b

User ID

ไม่บังคับ

ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้หากไม่ได้ระบุรหัสไคลเอ็นต์ (cid) ในคำขอ ชื่อนี้มีไว้เพื่อเป็นตัวระบุที่ทราบสำหรับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของ/ผู้ใช้ไลบรารีของเว็บไซต์ ต้องไม่ใช่ PII (ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้) ค่าต้องไม่คงอยู่ในคุกกี้ Google Analytics หรือพื้นที่เก็บข้อมูลอื่นๆ ของ Analytics

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
uid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ as8eknlll
ตัวอย่างการใช้งาน: uid=as8eknlll

เซสชัน

การควบคุมเซสชัน

ไม่บังคับ

ใช้เพื่อควบคุมระยะเวลาเซสชัน ค่า "start" จะบังคับให้เซสชันใหม่เริ่มต้นด้วย Hit นี้ และ "end" จะบังคับให้เซสชันปัจจุบันสิ้นสุดด้วย Hit นี้ ระบบจะไม่สนใจค่าอื่นๆ ทั้งหมด

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
sc ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ start
ตัวอย่างการใช้งาน: sc=start

ค่าตัวอย่าง ได้แก่ end
ตัวอย่างการใช้งาน: sc=end

การลบล้าง IP

ไม่บังคับ

ที่อยู่ IP ของผู้ใช้ ซึ่งควรเป็นที่อยู่ IP ที่ถูกต้องในรูปแบบ IPv4 หรือ IPv6 และจะไม่มีการลบข้อมูลระบุตัวบุคคลออก เช่นเดียวกับที่ว่ามีการใช้ &aip (ไม่ระบุชื่อ IP)

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
uip ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 1.2.3.4
ตัวอย่างการใช้งาน: uip=1.2.3.4

การลบล้าง User Agent

ไม่บังคับ

User Agent ของเบราว์เซอร์ โปรดทราบว่า Google มีไลบรารีสำหรับระบุ User Agent จริง การลงมือทำตัวแทนของคุณเองอาจเสียหายได้ทุกเมื่อ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ua ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14
ตัวอย่างการใช้งาน: ua=Opera%2F9.80%20%28Windows%20NT%206.0%29%20Presto%2F2.12.388%20Version%2F12.14

การลบล้างภูมิศาสตร์

ไม่บังคับ

สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ รหัสทางภูมิศาสตร์ควรเป็นรหัสประเทศแบบ 2 ตัวอักษร หรือรหัสเกณฑ์ที่แสดงเมืองหรือภูมิภาค (โปรดดู http://developers.google.com/analytics/devguides/collection/protocol/v1/geoid) พารามิเตอร์นี้ใช้ก่อนหน้าตําแหน่งใดๆ ที่ได้มาจากที่อยู่ IP รวมถึงพารามิเตอร์การลบล้าง IP รหัสที่ไม่ถูกต้องจะทําให้มิติข้อมูลทางภูมิศาสตร์ถูกตั้งค่าเป็น "(not set)"

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
geoid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ US
ตัวอย่างการใช้งาน: geoid=US

ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 21137
ตัวอย่างการใช้งาน: geoid=21137

แหล่งที่มาของการเข้าชม

ผู้อ้างอิงเอกสาร

ไม่บังคับ

ระบุแหล่งการอ้างอิงที่ทําให้เกิดการเข้าชมเว็บไซต์ ค่านี้จะใช้ในการคํานวณแหล่งที่มาของการเข้าชมด้วย รูปแบบของค่านี้คือ URL

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dr ข้อความ ไม่มี 2048 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ http://example.com
ตัวอย่างการใช้งาน: dr=http%3A%2F%2Fexample.com

ชื่อแคมเปญ

ไม่บังคับ

ระบุชื่อแคมเปญ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cn ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ (direct)
ตัวอย่างการใช้งาน: cn=%28direct%29

แหล่งที่มาของแคมเปญ

ไม่บังคับ

ระบุแหล่งที่มาของแคมเปญ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cs ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ (direct)
ตัวอย่างการใช้งาน: cs=%28direct%29

สื่อของแคมเปญ

ไม่บังคับ

ระบุสื่อของแคมเปญ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cm ข้อความ ไม่มี 50 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ organic
ตัวอย่างการใช้งาน: cm=organic

คีย์เวิร์ดของแคมเปญ

ไม่บังคับ

ระบุคีย์เวิร์ดของแคมเปญ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ck ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Blue Shoes
ตัวอย่างการใช้งาน: ck=Blue%20Shoes

เนื้อหาของแคมเปญ

ไม่บังคับ

ระบุเนื้อหาของแคมเปญ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cc ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ content
ตัวอย่างการใช้งาน: cc=content

รหัสแคมเปญ

ไม่บังคับ

ระบุรหัสแคมเปญ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ci ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ ID
ตัวอย่างการใช้งาน: ci=ID

รหัส Google Ads

ไม่บังคับ

ระบุรหัสโฆษณา Google

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
gclid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ CL6Q-OXyqKUCFcgK2goddQuoHg
ตัวอย่างการใช้งาน: gclid=CL6Q-OXyqKUCFcgK2goddQuoHg

รหัสโฆษณา Display ของ Google

ไม่บังคับ

ระบุรหัสโฆษณา Display ของ Google

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dclid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ d_click_id
ตัวอย่างการใช้งาน: dclid=d_click_id

ข้อมูลระบบ

ความละเอียดของหน้าจอ

ไม่บังคับ

ระบุความละเอียดของหน้าจอ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
sr ข้อความ ไม่มี 20 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 800x600
ตัวอย่างการใช้งาน: sr=800x600

ขนาดวิวพอร์ต

ไม่บังคับ

ระบุพื้นที่ที่ดูได้ของเบราว์เซอร์ / อุปกรณ์

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
vp ข้อความ ไม่มี 20 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 123x456
ตัวอย่างการใช้งาน: vp=123x456

การเข้ารหัสเอกสาร

ไม่บังคับ

ระบุการเข้ารหัสข้อความที่ใช้เพื่อเข้ารหัสหน้า / เอกสาร

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
de ข้อความ UTF-8 20 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ UTF-8
ตัวอย่างการใช้งาน: de=UTF-8

สีของหน้าจอ

ไม่บังคับ

ระบุความลึกของสีของหน้าจอ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
sd ข้อความ ไม่มี 20 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 24-bits
ตัวอย่างการใช้งาน: sd=24-bits

ภาษาของผู้ใช้

ไม่บังคับ

ระบุภาษา

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ul ข้อความ ไม่มี 20 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ en-us
ตัวอย่างการใช้งาน: ul=en-us

เปิดใช้งาน Java

ไม่บังคับ

ระบุว่ามีการเปิดใช้ Java หรือไม่

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
je boolean ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 1
ตัวอย่างการใช้งาน: je=1

เวอร์ชัน Flash

ไม่บังคับ

ระบุเวอร์ชันของ Flash

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
fl ข้อความ ไม่มี 20 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 10 1 r103
ตัวอย่างการใช้งาน: fl=10%201%20r103

เข้าปะทะ

ประเภท Hit

ต้องระบุสำหรับประเภท Hit ทั้งหมด

ประเภทของ Hit ต้องเป็น "การดูหน้าเว็บ" "การดูหน้าจอ" "เหตุการณ์" "ธุรกรรม" "รายการ" "โซเชียล" "ข้อยกเว้น" "ระยะเวลา"

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
t ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ pageview
ตัวอย่างการใช้งาน: t=pageview

Hit ที่ไม่มีการโต้ตอบ

ไม่บังคับ

ระบุให้ถือว่า Hit เป็นแบบไม่ใช่การโต้ตอบ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ni boolean ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 1
ตัวอย่างการใช้งาน: ni=1

ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา

URL ตำแหน่งเอกสาร

ไม่บังคับ

ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อส่ง URL แบบเต็ม (ตำแหน่งเอกสาร) ของหน้าที่มีเนื้อหาอยู่ คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ &dh และ &dp เพื่อลบล้างชื่อโฮสต์และเส้นทาง + ส่วนการค้นหาของตำแหน่งเอกสารได้ตามความเหมาะสม ไคลเอ็นต์ JavaScript จะระบุพารามิเตอร์นี้โดยใช้การเชื่อมโยงพารามิเตอร์ document.location.origin + document.location.pathname + document.location.search ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ออกจาก URL แล้ว หากมี สำหรับ Hit ที่มี "การดูหน้าเว็บ" ต้องระบุ &dl หรือทั้ง &dh และ &dp เพื่อให้ Hit ถูกต้อง

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dl ข้อความ ไม่มี 2048 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ http://foo.com/home?a=b
ตัวอย่างการใช้งาน: dl=http%3A%2F%2Ffoo.com%2Fhome%3Fa%3Db

ชื่อโฮสต์ของเอกสาร

ไม่บังคับ

ระบุชื่อโฮสต์ที่โฮสต์เนื้อหาไว้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dh ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ foo.com
ตัวอย่างการใช้งาน: dh=foo.com

เส้นทางเอกสาร

ไม่บังคับ

ส่วนเส้นทางของ URL หน้าเว็บ ต้องขึ้นต้นด้วย "/" สำหรับ Hit แบบ "pageview" ต้องระบุ &dl หรือทั้ง &dh และ &dp เพื่อให้ Hit ถูกต้อง

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dp ข้อความ ไม่มี 2048 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ /foo
ตัวอย่างการใช้งาน: dp=%2Ffoo

ชื่อเอกสาร

ไม่บังคับ

ชื่อของหน้า / เอกสาร

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dt ข้อความ ไม่มี 1500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Settings
ตัวอย่างการใช้งาน: dt=Settings

ชื่อหน้าจอ

ต้องระบุสำหรับประเภท Hit การดูหน้าจอ

พารามิเตอร์นี้ไม่บังคับในผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ต และต้องใช้ในพร็อพเพอร์ตี้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับ Hit การดูหน้าจอ ซึ่งใช้สำหรับ "ชื่อหน้าจอ" ของ Hit การดูหน้าจอ ในผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ต ค่าเริ่มต้นจะเป็น URL ที่ไม่ซ้ำกันของหน้าเว็บ โดยใช้พารามิเตอร์ &dl ตามที่เป็นอยู่ หรือประกอบขึ้นจาก &dh และ &dp

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cd ข้อความ ไม่มี 2048 ไบต์ การดูหน้าจอ
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ High Scores
ตัวอย่างการใช้งาน: cd=High%20Scores

กลุ่มเนื้อหา

ไม่บังคับ

คุณมีการจัดกลุ่มเนื้อหาได้สูงสุด 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีดัชนีที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 5 การจัดกลุ่มเนื้อหาแต่ละกลุ่มมีกลุ่มเนื้อหาได้สูงสุด 100 กลุ่ม ค่าของกลุ่มเนื้อหาคือข้อความแบบลําดับชั้นที่คั่นด้วยเครื่องหมาย "/" ระบบจะนำเครื่องหมายทับและเครื่องหมายต่อท้ายทั้งหมดออก และเครื่องหมายทับที่ซ้ำกันจะลดลงเป็นเครื่องหมายทับเดียว เช่น "/a//b/" จะแปลงเป็น "a/b"

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cg<groupIndex> ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ news/sports
ตัวอย่างการใช้งาน: cg1=news%2Fsports

รหัสลิงก์

ไม่บังคับ

รหัสขององค์ประกอบ DOM ที่มีการคลิกซึ่งใช้เพื่อแยกแยะลิงก์หลายรายการที่ไปยัง URL เดียวกันในรายงาน Analytics ในหน้าเว็บเมื่อมีการเปิดใช้การระบุแหล่งที่มาลิงก์ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับพร็อพเพอร์ตี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
linkid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ nav_bar
ตัวอย่างการใช้งาน: linkid=nav_bar

แอป

ชื่อแอปพลิเคชัน

ไม่บังคับ

ระบุชื่อแอปพลิเคชัน ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้สำหรับ Hit ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอป (เช่น เวอร์ชันแอป รหัสแอป หรือรหัสผู้ติดตั้งแอป) สำหรับ Hit ที่ส่งไปยังผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ต ช่องนี้เป็นช่องที่ไม่บังคับ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
an ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ My App
ตัวอย่างการใช้งาน: an=My%20App

รหัสแอปพลิเคชัน

ไม่บังคับ

ตัวระบุแอปพลิเคชัน

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
aid ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ com.company.app
ตัวอย่างการใช้งาน: aid=com.company.app

เวอร์ชันแอปพลิเคชัน

ไม่บังคับ

ระบุเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
av ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 1.2
ตัวอย่างการใช้งาน: av=1.2

รหัสโปรแกรมติดตั้งแอปพลิเคชัน

ไม่บังคับ

ตัวระบุโปรแกรมติดตั้งแอปพลิเคชัน

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
aiid ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ com.platform.vending
ตัวอย่างการใช้งาน: aiid=com.platform.vending

กิจกรรม

หมวดหมู่เหตุการณ์

ต้องระบุสำหรับประเภท Event Hit

ระบุหมวดหมู่เหตุการณ์ ต้องระบุ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ec ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ เหตุการณ์
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Category
ตัวอย่างการใช้งาน: ec=Category

การทำงานของเหตุการณ์

ต้องระบุสำหรับประเภท Event Hit

ระบุการทำงานของเหตุการณ์ ต้องระบุ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ea ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ เหตุการณ์
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Action
ตัวอย่างการใช้งาน: ea=Action

ป้ายกำกับเหตุการณ์

ไม่บังคับ

ระบุป้ายกํากับเหตุการณ์

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
el ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ เหตุการณ์
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Label
ตัวอย่างการใช้งาน: el=Label

ค่าของเหตุการณ์

ไม่บังคับ

ระบุค่าเหตุการณ์ ค่าต้องไม่เป็นค่าลบ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ev จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี เหตุการณ์
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 55
ตัวอย่างการใช้งาน: ev=55

อีคอมเมิร์ซ

รหัสธุรกรรม

ต้องระบุสำหรับประเภท Hit ของธุรกรรม
ต้องระบุสำหรับประเภท Hit ของรายการ

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับธุรกรรม ค่านี้ควรเหมือนกันสำหรับทั้ง Hit ของธุรกรรมและ Hit ของรายการที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมนั้นๆ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ti ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ธุรกรรม, รายการ
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ OD564
ตัวอย่างการใช้งาน: ti=OD564

แอฟฟิลิเอตธุรกรรม

ไม่บังคับ

ระบุแอฟฟิลิเอตหรือชื่อร้านค้า

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ta ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ธุรกรรม
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Member
ตัวอย่างการใช้งาน: ta=Member

รายได้จากธุรกรรม

ไม่บังคับ

ระบุรายได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ค่านี้ควรรวมค่าจัดส่งหรือภาษี

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tr currency 0 ไม่มี ธุรกรรม
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 15.47
ตัวอย่างการใช้งาน: tr=15.47

การจัดส่งธุรกรรม

ไม่บังคับ

ระบุค่าจัดส่งทั้งหมดของธุรกรรม

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ts currency 0 ไม่มี ธุรกรรม
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 3.50
ตัวอย่างการใช้งาน: ts=3.50

ภาษีธุรกรรม

ไม่บังคับ

ระบุยอดรวมค่าภาษีของธุรกรรม

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tt currency 0 ไม่มี ธุรกรรม
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 11.20
ตัวอย่างการใช้งาน: tt=11.20

ชื่อรายการ

ต้องระบุสำหรับประเภท Hit รายการ

ระบุชื่อสินค้า

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
in ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ รายการ
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Shoe
ตัวอย่างการใช้งาน: in=Shoe

ราคาสินค้า

ไม่บังคับ

ระบุราคาสำหรับสินค้า / หน่วยเดียว

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ip currency 0 ไม่มี รายการ
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 3.50
ตัวอย่างการใช้งาน: ip=3.50

จำนวนสินค้า

ไม่บังคับ

ระบุจำนวนสินค้าที่ซื้อ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
iq จำนวนเต็ม 0 ไม่มี รายการ
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 4
ตัวอย่างการใช้งาน: iq=4

รหัสรายการ

ไม่บังคับ

ระบุ SKU หรือรหัสผลิตภัณฑ์

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ic ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ รายการ
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ SKU47
ตัวอย่างการใช้งาน: ic=SKU47

หมวดหมู่รายการ

ไม่บังคับ

ระบุหมวดหมู่ของสินค้า

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
iv ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ รายการ
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Blue
ตัวอย่างการใช้งาน: iv=Blue

อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

SKU ของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

SKU ของผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>id ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ P12345
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1id=P12345

ชื่อผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ชื่อผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>nm ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Android T-Shirt
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1nm=Android%20T-Shirt

แบรนด์ผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

แบรนด์ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>br ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Google
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1br=Google

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 พารามิเตอร์หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์อาจเป็นแบบลำดับชั้น ใช้ / เป็นตัวคั่นเพื่อระบุลำดับชั้นได้สูงสุด 5 ระดับ สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>ca ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Apparel
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1ca=Apparel

ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Apparel/Mens/T-Shirts
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1ca=Apparel%2FMens%2FT-Shirts

ผลิตภัณฑ์ย่อย

ไม่บังคับ

รายละเอียดปลีกย่อยของผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>va ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Black
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1va=Black

ราคาผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>pr currency ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 29.20
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1pr=29.20

จำนวนผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

จำนวนผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>qt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 2
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1qt=2

รหัสคูปองผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

รหัสคูปองที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>cc ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ SUMMER_SALE13
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1cc=SUMMER_SALE13

ตำแหน่งผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในรายการหรือคอลเล็กชัน ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>ps จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 2
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1ps=2

มิติข้อมูลที่กำหนดเองของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

มิติข้อมูลที่กำหนดเองระดับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีดัชนีมิติข้อมูลเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>cd<dimensionIndex> ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Member
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1cd2=Member

เมตริกที่กำหนดเองของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

เมตริกที่กำหนดเองระดับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีดัชนีเมตริกเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>cm<metricIndex> จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 28
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1cm2=28

การดำเนินการกับผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

บทบาทของผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน Hit หากไม่ได้ระบุการดำเนินการของผลิตภัณฑ์ ระบบจะไม่สนใจคำจำกัดความผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่รวมอยู่ใน Hit ต้องเป็น details, click, add, remove, checkout, checkout_option, purchase, refund สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pa ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ detail
ตัวอย่างการใช้งาน: pa=detail

รหัสธุรกรรม

ไม่บังคับ

รหัสธุรกรรม ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่จะส่งได้เมื่อมีการตั้งค่าการทำงานของผลิตภัณฑ์เป็น "purchase" หรือ "refund" สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ti ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ T1234
ตัวอย่างการใช้งาน: ti=T1234

การเป็นพาร์ทเนอร์

ไม่บังคับ

ร้านค้าหรือพาร์ทเนอร์ที่เกิดธุรกรรมนี้ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่จะส่งได้เมื่อมีการตั้งค่าการทำงานของผลิตภัณฑ์เป็น "purchase" หรือ "refund" สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ta ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Google Store
ตัวอย่างการใช้งาน: ta=Google%20Store

รายได้

ไม่บังคับ

มูลค่ารวมของธุรกรรม ซึ่งรวมภาษีและค่าจัดส่ง หากไม่ได้ส่ง ระบบจะคำนวณค่านี้โดยอัตโนมัติโดยใช้ช่องจำนวนผลิตภัณฑ์และราคาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Hit เดียวกัน ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่จะส่งได้เมื่อมีการตั้งค่าการทำงานของผลิตภัณฑ์เป็น "purchase" หรือ "refund" สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tr currency ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 123.21
ตัวอย่างการใช้งาน: tr=123.21

ภาษี

ไม่บังคับ

ภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่จะส่งได้เมื่อมีการตั้งค่าการทำงานของผลิตภัณฑ์เป็น "purchase" หรือ "refund" สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tt currency ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 10.78
ตัวอย่างการใช้งาน: tt=10.78

การจัดส่ง

ไม่บังคับ

ค่าจัดส่งที่เชื่อมโยงกับธุรกรรม ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่จะส่งได้เมื่อมีการตั้งค่าการทำงานของผลิตภัณฑ์เป็น "purchase" หรือ "refund" สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ts currency ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 3.55
ตัวอย่างการใช้งาน: ts=3.55

รหัสคูปอง

ไม่บังคับ

คูปองธุรกรรมที่แลกพร้อมกับธุรกรรม ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่จะส่งได้เมื่อมีการตั้งค่าการทำงานของผลิตภัณฑ์เป็น "purchase" หรือ "refund" สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tcc ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ SUMMER08
ตัวอย่างการใช้งาน: tcc=SUMMER08

รายการการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

รายการหรือคอลเล็กชันที่มีการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่จะส่งได้เมื่อตั้งค่าการดำเนินการของผลิตภัณฑ์เป็น "detail" หรือ "click" สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pal ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Search Results
ตัวอย่างการใช้งาน: pal=Search%20Results

ขั้นตอนการชำระเงิน

ไม่บังคับ

หมายเลขขั้นตอนใน Funnel การชําระเงิน ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่ส่งได้เมื่อตั้งการดำเนินการของผลิตภัณฑ์เป็น "checkout" สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cos จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 2
ตัวอย่างการใช้งาน: cos=2

ตัวเลือกขั้นตอนการชำระเงิน

ไม่บังคับ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเช็คเอาต์ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่ส่งได้เมื่อตั้งการดำเนินการของผลิตภัณฑ์เป็น "checkout" สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
col ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Visa
ตัวอย่างการใช้งาน: col=Visa

ชื่อรายการการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

รายการหรือคอลเล็กชันที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>nm ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Search Results
ตัวอย่างการใช้งาน: il1nm=Search%20Results

SKU การแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

รหัสผลิตภัณฑ์หรือ SKU ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>id ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ P67890
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2id=P67890

ชื่อการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ชื่อผลิตภัณฑ์ ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>nm ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Android T-Shirt
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2nm=Android%20T-Shirt

แบรนด์การแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

แบรนด์ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>br ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Google
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2br=Google

หมวดหมู่การแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>ca ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Apparel
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2ca=Apparel

ตัวแปรการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

รายละเอียดปลีกย่อยของผลิตภัณฑ์ ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>va ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Black
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2va=Black

ตำแหน่งการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในรายการหรือคอลเล็กชัน ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>ps จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 2
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2ps=2

ราคาการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ราคาของผลิตภัณฑ์ ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>pr currency ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 29.20
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2pr=29.20

มิติข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

มิติข้อมูลที่กำหนดเองระดับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีดัชนีมิติข้อมูลเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>cd<dimensionIndex> ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Member
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2cd3=Member

เมตริกที่กำหนดเองสำหรับการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

เมตริกที่กำหนดเองระดับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีดัชนีเมตริกเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>cm<metricIndex> จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 28
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2cm3=28

รหัสโปรโมชัน

ไม่บังคับ

รหัสโปรโมชัน ดัชนีโปรโมชันต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
promo<promoIndex>id ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ SHIP
ตัวอย่างการใช้งาน: promo1id=SHIP

ชื่อโปรโมชัน

ไม่บังคับ

ชื่อของโปรโมชัน ดัชนีโปรโมชันต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
promo<promoIndex>nm ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Free Shipping
ตัวอย่างการใช้งาน: promo1nm=Free%20Shipping

ครีเอทีฟโฆษณาโปรโมต

ไม่บังคับ

ครีเอทีฟโฆษณาที่เชื่อมโยงกับโปรโมชัน ดัชนีโปรโมชันต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
promo<promoIndex>cr ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Shipping Banner
ตัวอย่างการใช้งาน: promo1cr=Shipping%20Banner

ตำแหน่งโปรโมชัน

ไม่บังคับ

ตำแหน่งของครีเอทีฟโฆษณา ดัชนีโปรโมชันต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
promo<promoIndex>ps ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ banner_slot_1
ตัวอย่างการใช้งาน: promo1ps=banner_slot_1

การดำเนินการในการโปรโมต

ไม่บังคับ

ระบุบทบาทของโปรโมชันที่รวมอยู่ใน Hit หากไม่ได้ระบุการดำเนินการโปรโมชัน ระบบจะใช้การดำเนินการโปรโมชันเริ่มต้น "ดู" หากต้องการวัดผู้ใช้คลิกโปรโมชัน ให้ตั้งค่าเป็น "promo_click" สำหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
promoa ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ click
ตัวอย่างการใช้งาน: promoa=click

รหัสสกุลเงิน

ไม่บังคับ

"หากมี" จะแสดงสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับมูลค่าสกุลเงินทั้งหมดของธุรกรรม ค่าควรเป็นรหัสสกุลเงิน ISO 4217 ที่ถูกต้อง

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cu ข้อความ ไม่มี 10 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ EUR
ตัวอย่างการใช้งาน: cu=EUR

การโต้ตอบในโซเชียล

โซเชียลเน็ตเวิร์ก

ต้องระบุสำหรับประเภท Social Hit

ระบุโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook หรือ Google Plus

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
sn ข้อความ ไม่มี 50 ไบต์ social
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ facebook
ตัวอย่างการใช้งาน: sn=facebook

การกระทำในเครือข่ายสังคม

ต้องระบุสำหรับประเภท Social Hit

ระบุการกระทำที่เป็นการโต้ตอบทางโซเชียล ตัวอย่างเช่น ใน Google Plus เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม +1 การกระทำในเครือข่ายสังคมคือ "plus"

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
sa ข้อความ ไม่มี 50 ไบต์ social
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ like
ตัวอย่างการใช้งาน: sa=like

เป้าหมายการกระทำในเครือข่ายสังคม

ต้องระบุสำหรับประเภท Social Hit

ระบุเป้าหมายของการโต้ตอบทางโซเชียล โดยปกติแล้วค่านี้จะเป็น URL แต่อาจเป็นข้อความใดก็ได้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
st ข้อความ ไม่มี 2048 ไบต์ social
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ http://foo.com
ตัวอย่างการใช้งาน: st=http%3A%2F%2Ffoo.com

ช่วงเวลา

หมวดหมู่ระยะเวลาของผู้ใช้

ต้องระบุสำหรับประเภท Hit แบบกำหนดเวลา

ระบุหมวดหมู่ระยะเวลาของผู้ใช้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
utc ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ category
ตัวอย่างการใช้งาน: utc=category

ชื่อตัวแปรระยะเวลาของผู้ใช้

ต้องระบุสำหรับประเภท Hit แบบกำหนดเวลา

ระบุตัวแปรระยะเวลาของผู้ใช้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
utv ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ lookup
ตัวอย่างการใช้งาน: utv=lookup

ระยะเวลาของผู้ใช้

ต้องระบุสำหรับประเภท Hit แบบกำหนดเวลา

ระบุค่าช่วงเวลาของผู้ใช้ ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
utt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 123
ตัวอย่างการใช้งาน: utt=123

ป้ายกำกับระยะเวลาของผู้ใช้

ไม่บังคับ

ระบุป้ายกำกับระยะเวลาของผู้ใช้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
utl ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ label
ตัวอย่างการใช้งาน: utl=label

เวลาในการโหลดหน้าเว็บ

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่ใช้ในการโหลดหน้าเว็บ ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
plt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 3554
ตัวอย่างการใช้งาน: plt=3554

เวลา DNS

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่ใช้ในการค้นหา DNS ค่าเป็นมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dns จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 43
ตัวอย่างการใช้งาน: dns=43

เวลาในการดาวน์โหลดหน้าเว็บ

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดหน้าเว็บ ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pdt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 500
ตัวอย่างการใช้งาน: pdt=500

เวลาในการตอบสนองการเปลี่ยนเส้นทาง

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเส้นทาง ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
rrt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 500
ตัวอย่างการใช้งาน: rrt=500

เวลาในการเชื่อมต่อ TCP

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่ใช้ในการเชื่อมต่อ TCP ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tcp จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 500
ตัวอย่างการใช้งาน: tcp=500

เวลาในการตอบกลับของเซิร์ฟเวอร์

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ในการตอบสนองหลังเวลาการเชื่อมต่อ ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
srt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 500
ตัวอย่างการใช้งาน: srt=500

เวลาในการโต้ตอบของ DOM

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่ใช้สำหรับ Document. ReadyState เป็นแบบ "อินเทอร์แอกทีฟ" ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dit จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 500
ตัวอย่างการใช้งาน: dit=500

เวลาที่ใช้ในการโหลดเนื้อหา

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่เหตุการณ์ DOMContentLoaded เริ่มทำงาน ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
clt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 500
ตัวอย่างการใช้งาน: clt=500

ข้อยกเว้น

คำอธิบายข้อยกเว้น

ไม่บังคับ

ระบุคำอธิบายข้อยกเว้น

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
exd ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ ข้อยกเว้น
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ DatabaseError
ตัวอย่างการใช้งาน: exd=DatabaseError

ข้อยกเว้นมีความร้ายแรงไหม

ไม่บังคับ

ระบุว่าข้อยกเว้นร้ายแรงหรือไม่

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
exf boolean 1 ไม่มี ข้อยกเว้น
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 0
ตัวอย่างการใช้งาน: exf=0

มิติข้อมูล / เมตริกที่กำหนดเอง

มิติข้อมูลที่กำหนดเอง

ไม่บังคับ

มิติข้อมูลที่กำหนดเองแต่ละรายการมีดัชนีที่เชื่อมโยงอยู่ มีมิติข้อมูลที่กำหนดเองได้สูงสุด 20 รายการ (200 รายการสำหรับบัญชี Analytics 360) ดัชนีมิติข้อมูลต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cd<dimensionIndex> ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ Sports
ตัวอย่างการใช้งาน: cd1=Sports

เมตริกที่กำหนดเอง

ไม่บังคับ

เมตริกที่กําหนดเองแต่ละรายการมีดัชนีที่เชื่อมโยงอยู่ เมตริกที่กำหนดเองมีได้สูงสุด 20 รายการ (200 รายการสำหรับบัญชี Analytics 360) ดัชนีเมตริกต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cm<metricIndex> ตัวเลข ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 47
ตัวอย่างการใช้งาน: cm1=47