การทำงานกับ Measurement Protocol

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีส่ง Hit ทั่วไปไปยัง Measurement Protocol

ภาพรวม

เอกสารนี้แสดงวิธีจัดรูปแบบคำขอ HTTP เพื่อส่งประเภท Hit ทั่วไปไปยัง Measurement Protocol ของ Google Analytics อ่าน:

การส่งค่าที่จำเป็น

หากต้องการส่งข้อมูลการโต้ตอบของผู้ใช้ ให้ส่งคำขอ HTTP POST ไปยังปลายทางนี้

POST /collect HTTP/1.1
Host: www.google-analytics.com

payload_data

ต้องระบุพารามิเตอร์ต่อไปนี้สำหรับเพย์โหลดแต่ละรายการ

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.
&t=       // Hit Type.

เพย์โหลดแต่ละรายการต้องมีประเภท Hit ที่ถูกต้องและแต่ละประเภทจะมีชุดช่องที่ต้องกรอกของตัวเอง ดังนั้นในการส่งการดูหน้าเว็บ /home คุณจะใช้เพย์โหลดต่อไปนี้

v=1&tid=UA-XXXXX-Y&cid=555&t=pageview&dp=%2Fhome

ส่วนด้านล่างจะแสดงตัวอย่างของประเภท Hit ที่พบบ่อย

จัดกลุ่ม Hit หลายรายการในคำขอเดียว

หากต้องการส่ง Hit หลายรายการในคำขอเดียว ให้ใช้ปลายทาง /batch แทน /collect และระบุเพย์โหลดแต่ละรายการในบรรทัดของตนเอง

ตัวอย่างเช่น หากต้องการส่ง Hit การดูหน้าเว็บสำหรับหน้า "หน้าแรก" "เกี่ยวกับเรา" และ "ข้อมูลติดต่อ" ของเว็บไซต์ คุณสามารถส่งคำขอกลุ่มดังต่อไปนี้

POST /batch HTTP/1.1
Host: www.google-analytics.com

v=1&tid=UA-XXXXX-Y&cid=555&t=pageview&dp=%2Fhome
v=1&tid=UA-XXXXX-Y&cid=555&t=pageview&dp=%2Fabout
v=1&tid=UA-XXXXX-Y&cid=555&t=pageview&dp=%2Fcontact

ข้อจำกัดแบบกลุ่ม

นอกจากข้อจำกัดมาตรฐานของ Hit ของ Measurement Protocol แล้ว คำขอแบบกลุ่มยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมต่อไปนี้ด้วย

 • สามารถระบุ Hit ได้สูงสุด 20 รายการต่อคำขอ
 • ขนาดรวมของเพย์โหลด Hit ทั้งหมดต้องไม่เกิน 16 พันไบต์
 • เพย์โหลด Hit เดี่ยวๆ ต้องไม่เกิน 8K ไบต์

การส่งประเภท Hit ทั่วไป

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างวิธีส่งประเภท Hit ทั่วไปไปยัง Google Analytics นอกจากตัวอย่างเหล่านี้แล้ว คุณยังผสมผสานพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใหม่ของข้อมูลได้ด้วย ตัวอย่างเช่น หากต้องการทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในหน้าเว็บใด ให้ส่งพารามิเตอร์ pagePath p พร้อมด้วยพารามิเตอร์การติดตามเหตุการณ์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

อ่าน ข้อมูลอ้างอิงพารามิเตอร์เพื่อดูรายการพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ส่งไปยัง Google Analytics ได้

การติดตามผลของหน้าเว็บ

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=pageview   // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com  // Document hostname.
&dp=/home    // Page.
&dt=homepage   // Title.

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การติดตามเหตุการณ์

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=event     // Event hit type
&ec=video    // Event Category. Required.
&ea=play     // Event Action. Required.
&el=holiday   // Event label.
&ev=300     // Event value.

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การติดตามอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

คุณควรใช้ Hit ของอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพแทน Hit อีคอมเมิร์ซ หากคุณใช้การติดตามอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วและต้องการเริ่มใช้การติดตามอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ คุณมี 2 ตัวเลือก ได้แก่

ใช้พร็อพเพอร์ตี้ใหม่

คุณสามารถสร้างพร็อพเพอร์ตี้ใหม่และส่ง Hit ของอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพไปยังพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ได้

ย้ายข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่

ย้ายข้อมูล Hit ประเภทอีคอมเมิร์ซไปยัง Hit ของอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ โดยทำตามตัวอย่างด้านล่าง ข้อมูลธุรกรรมและสินค้าที่เคยรวบรวมโดยใช้ Hit อีคอมเมิร์ซจะไม่ได้รับผลกระทบและจะยังคงอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ Hit เคยส่งมาแต่แรก

การวัดการแสดงผล

v=1                   // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y             // Tracking ID / Property ID.
&cid=555                 // Anonymous Client ID.
&t=pageview               // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com              // Document hostname.
&dp=/home                // Page.
&dt=homepage               // Title.

&il1nm=Search%20Results         // Impression list 1. Required.
&il1pi1id=P12345             // Product Impression 1 ID. Either ID or name must be set.
&il1pi1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product Impression 1 name. Either ID or name must be set.
&il1pi1ca=Apparel%2FT-Shirts       // Product Impression 1 category.
&il1pi1br=Google             // Product Impression 1 brand.
&il1pi1va=Black             // Product Impression 1 variant.
&il1pi1ps=1               // Product Impression 1 position.
&il1pi1cd1=Member            // Custom dimension.

&il2nm=Recommended%20Products      // Impression list 2.
&il2pi1nm=Yellow%20T-Shirt        // Product Impression 1 name.
&il2pi2nm=Red%20T-Shirt         // Product Impression 2 name.

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การวัดการกระทำ

v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type.
&ec=UX                // Event Category. Required.
&ea=click               // Event Action. Required.
&el=Results              // Event label.

&pa=click               // Product action (click). Required.
&pal=Search%20Results         // Product Action List.
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Either ID or name must be set.
&pr1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product 1 name. Either ID or name must be set.
&pr1ca=Apparel            // Product 1 category.
&pr1br=Google             // Product 1 brand.
&pr1va=Black             // Product 1 variant.
&pr1ps=1               // Product 1 position.
  

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การรวมการแสดงผลและการกระทำ

v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type.
&ec=UX                // Event Category. Required.
&ea=click               // Event Action. Required.
&el=Results              // Event label.

&pa=detail              // Product action (detail). Required.
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Either ID or name must be set.
&pr1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product 1 name. Either ID or name must be set.
&pr1ca=Apparel            // Product 1 category.
&pr1br=Google             // Product 1 brand.
&pr1va=Black             // Product 1 variant.
&pr1ps=1               // Product 1 position.

&il1nm=Related%20Products       // Impression list.
&il1pi1id=P12345           // Product Impression 1 ID.
&il1pi1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt // Product Impression 1 name.
&il1pi1ca=Apparel%2FT-Shirts     // Product Impression 1 category.
&il1pi1br=Google           // Product Impression 1 brand.
&il1pi1va=Black            // Product Impression 1 variant.
&il1pi1ps=1              // Product Impression 1 position.
  

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การวัดการซื้อ

v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=pageview              // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com            // Document hostname.
&dp=/receipt             // Page.
&dt=Receipt%20Page          // Title.

&ti=T12345              // Transaction ID. Required.
&ta=Google%20Store%20-%20Online    // Affiliation.
&tr=37.39               // Revenue.
&tt=2.85               // Tax.
&ts=5.34               // Shipping.
&tcc=SUMMER2013            // Transaction coupon.

&pa=purchase             // Product action (purchase). Required.
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Either ID or name must be set.
&pr1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product 1 name. Either ID or name must be set.
&pr1ca=Apparel            // Product 1 category.
&pr1br=Google             // Product 1 brand.
&pr1va=Black             // Product 1 variant.
&pr1ps=1               // Product 1 position.
  

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การวัดการคืนเงิน

หากคุณต้องส่งข้อมูลการคืนเงินโดยใช้เหตุการณ์และเหตุการณ์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมในเว็บไซต์ตามปกติ (กล่าวคือ ไม่ได้เริ่มต้นโดยผู้ใช้) เราขอแนะนำให้ส่งเหตุการณ์ ที่ไม่ใช่การโต้ตอบ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เมตริกต่างๆ เช่น อัตราตีกลับ ระยะเวลาเซสชัน และอื่นๆ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

 // Refund an entire transaction and send with a non-interaction event.
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type.
&ec=Ecommerce             // Event Category. Required.
&ea=Refund              // Event Action. Required.
&ni=1                 // Non-interaction parameter.

&ti=T12345              // Transaction ID. Required.
&pa=refund              // Product action (refund). Required.
  

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

 // Refund a single product.
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type.
&ec=Ecommerce             // Event Category. Required.
&ea=Refund              // Event Action. Required.
&ni=1                 // Non-interaction parameter.

&ti=T12345              // Transaction ID. Required.
&pa=refund              // Product action (refund). Required.
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Required.
&pr1qt=1               // Product 1 quantity. Required.
  

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การวัดกระบวนการชำระเงิน

1. การวัดขั้นตอนการเช็คเอาต์
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=pageview              // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com            // Document hostname.
&dp=/checkout             // Page.
&dt=Checkout             // Title.

&pa=checkout             // Product action (checkout).
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Either ID or name must be set.
&pr1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product 1 name. Either ID or name must be set.
&pr1ca=Apparel            // Product 1 category.
&pr1br=Google             // Product 1 brand.
&pr1va=Black             // Product 1 variant.
&pr1pr=29.20             // Product 1 Price.
&pr1qt=1               // Product 1 quantity.
&cos=1                // Checkout step #1.
&col=Visa               // Checkout step option.
  

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

2. การวัดตัวเลือกขั้นตอนการชำระเงิน
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type
&ec=Checkout             // Event Category. Required.
&ea=Option              // Event Action. Required.

&pa=checkout_option          // Product action (checkout_option).
&cos=2                // Checkout step.
&col=FedEx              // Checkout step option.
  

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การวัดโปรโมชันภายใน

การแสดงผลของโปรโมชัน
v=1                   // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y             // Tracking ID / Property ID.
&cid=555                 // Anonymous Client ID.
&t=pageview               // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com              // Document hostname.
&dp=/home                // Page.
&dt=homepage               // Title.

&promo1id=PROMO_1234           // Promotion 1 ID. Either ID or name must be set.
&promo1nm=Summer%20Sale         // Promotion 1 name. Either ID or name must be set.
&promo1cr=summer_banner2         // Promotion Creative.
&promo1ps=banner_slot1          // Promotion Position.
  

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

จำนวนการคลิกโปรโมชัน
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type
&ec=Internal%20Promotions       // Event Category. Required.
&ea=click               // Event Action. Required.
&el=Summer%20Sale           // Event label.

&promoa=click             // Promotion action (click). Required.
&promo1id=PROMO_1234         // Promotion 1 ID. Either ID or name must be set.
&promo1nm=Summer%20Sale        // Promotion 1 name. Either ID or name must be set.
&promo1cr=summer_banner2       // Promotion Creative.
&promo1ps=banner_slot1        // Promotion Position.
  

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การติดตามอีคอมเมิร์ซ

หากต้องการส่งข้อมูลอีคอมเมิร์ซ ให้ส่ง Hit จำนวน transaction 1 ครั้งเพื่อแสดงถึงธุรกรรมทั้งหมด แล้วส่ง Hit item สำหรับแต่ละรายการในธุรกรรม รหัสธุรกรรม ti ลิงก์ Hit ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อแสดงการซื้อทั้งหมด

Hit ของธุรกรรม

v=1        // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y  // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=transaction  // Transaction hit type.
&ti=12345     // transaction ID. Required.
&ta=westernWear  // Transaction affiliation.
&tr=50.00     // Transaction revenue.
&ts=32.00     // Transaction shipping.
&tt=12.00     // Transaction tax.
&cu=EUR      // Currency code.

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

พบสินค้า

v=1        // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y  // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=item      // Item hit type.
&ti=12345     // Transaction ID. Required.
&in=sofa     // Item name. Required.
&ip=300      // Item price.
&iq=2       // Item quantity.
&ic=u3eqds43   // Item code / SKU.
&iv=furniture   // Item variation / category.
&cu=EUR      // Currency code.

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การโต้ตอบในโซเชียล

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=social    // Social hit type.
&sa=like     // Social Action. Required.
&sn=facebook   // Social Network. Required.
&st=/home    // Social Target. Required.

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การติดตามข้อยกเว้น

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=exception    // Exception hit type.
&exd=IOException  // Exception description.
&exf=1       // Exception is fatal?

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การติดตามระยะเวลาของผู้ใช้

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=timing    // Timing hit type.
&utc=jsonLoader // Timing category.
&utv=load    // Timing variable.
&utt=5000    // Timing time.
&utl=jQuery   // Timing label.

 // These values are part of browser load times

&dns=100     // DNS load time.
&pdt=20     // Page download time.
&rrt=32     // Redirect time.
&tcp=56     // TCP connect time.
&srt=12     // Server response time.

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การติดตามแอป / หน้าจอ

v=1             // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y       // Tracking ID / Property ID.
&cid=555          // Anonymous Client ID.

&t=screenview        // Screenview hit type.
&an=funTimes        // App name.
&av=1.5.0          // App version.
&aid=com.foo.App      // App Id.
&aiid=com.android.vending  // App Installer Id.

&cd=Home          // Screen name / content description.

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol

การใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

สภาพแวดล้อมบางอย่างไม่สามารถส่ง Hit ไปยัง Google Analytics โดยตรง ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่เรียกใช้ JavaScript หรืออินทราเน็ตขององค์กรหลังไฟร์วอลล์ไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้ เป็นเรื่องปกติที่จะส่งคำขอไปยังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจะใช้ Measurement Protocol เพื่อส่งต่อ Hit ไปยัง Google Analytics

หากต้องการรวบรวม IP และ User Agent จากอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ ไม่ใช่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ระบุทั้ง 2 ค่าใน Measurement Protocol และค่าที่กําหนดจะลบล้างค่าที่ Google Analytics ได้รับจากส่วนหัวของคําขอตามปกติ

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=pageview   // Pageview hit type.
&uip=1.2.3.4   // IP address override.
&ua=Opera/9.80  // User agent override.

ดู Hit นี้ใน เครื่องมือสร้าง Hit ของ Measurement Protocol