Measurement Protocol ile Çalışma

Bu dokümanda, Measurement Protocol'a yaygın isabetlerin nasıl gönderileceği açıklanmaktadır.

Genel bakış

Bu dokümanda, Google Analytics Measurement Protocol'a ortak isabet türleri göndermek için HTTP isteklerinin nasıl biçimlendirileceği gösterilmektedir. Şunları okuyun:

Gerekli Değerleri Gönderme

Kullanıcı etkileşimi verilerini göndermek için bu uç noktaya bir HTTP POST isteği gönderin.

POST /collect HTTP/1.1
Host: www.google-analytics.com

payload_data

Her bir yük için aşağıdaki parametreler gereklidir:

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.
&t=       // Hit Type.

Her yük, geçerli bir isabet türü içermelidir ve her bir isabet türünün kendi gerekli alan grubu vardır. Bu nedenle, /home sayfasının sayfa görüntülemesini göndermek için aşağıdaki yükü kullanın:

v=1&tid=UA-XXXXX-Y&cid=555&t=pageview&dp=%2Fhome

Aşağıdaki bölümlerde, yaygın isabet türlerine örnekler verilmiştir.

Tek bir istekte birden fazla isabeti toplu hale getirme

Tek bir istekte birden fazla isabet göndermek için /collect yerine /batch uç noktasını kullanın ve her bir yükü kendi satırında belirtin.

Örneğin, bir web sitesinin "Ana Sayfa", "Hakkımızda" ve "İletişim" sayfaları için sayfa görüntüleme isabetleri göndermek üzere aşağıdaki toplu isteği gönderebilirsiniz.

POST /batch HTTP/1.1
Host: www.google-analytics.com

v=1&tid=UA-XXXXX-Y&cid=555&t=pageview&dp=%2Fhome
v=1&tid=UA-XXXXX-Y&cid=555&t=pageview&dp=%2Fabout
v=1&tid=UA-XXXXX-Y&cid=555&t=pageview&dp=%2Fcontact

Toplu sınırlamalar

Measurement Protocol isabetlerinin standart sınırlamalarına ek olarak toplu istekler için aşağıdaki ek sınırlamalar söz konusudur:

 • İstek başına en fazla 20 isabet belirtilebilir.
 • Tüm isabet yüklerinin toplam boyutu 16.000 bayttan büyük olamaz.
 • Tek bir isabet yükü 8 K bayttan büyük olamaz.

Yaygın İsabet Türleri Gönderme

Aşağıda, sık kullanılan isabet türlerini Google Analytics'e nasıl göndereceğinize dair örnekler verilmiştir. Bu örneklerin yanı sıra yeni veri ilişkileri sağlamak için çeşitli parametreleri karıştırıp eşleştirebilirsiniz. Örneğin, bir etkinliğin hangi sayfada gerçekleştiğini anlamak için pagePath parametresini (p) aşağıda açıklandığı gibi etkinlik izleme parametreleriyle birlikte gönderin.

Google Analytics'e gönderebileceğiniz tüm parametrelerin tam listesi için parametre referansını okuyun.

Sayfa İzleme

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=pageview   // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com  // Document hostname.
&dp=/home    // Page.
&dt=homepage   // Title.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Etkinlik İzleme

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=event     // Event hit type
&ec=video    // Event Category. Required.
&ea=play     // Event Action. Required.
&el=holiday   // Event label.
&ev=300     // Event value.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Geliştirilmiş E-ticaret İzleme

E-ticaret isabetlerinin yerine geliştirilmiş E-ticaret isabetleri kullanılmalıdır. E-ticaret izlemeyi zaten uyguladıysanız ve Geliştirilmiş E-ticaret izlemeyi kullanmaya başlamak istiyorsanız iki seçeneğiniz vardır:

Yeni bir mülk kullanma

Yeni bir mülk oluşturabilir ve Geliştirilmiş E-ticaret isabetlerini yeni mülke gönderebilirsiniz.

Mevcut bir mülkü taşıma

Aşağıdaki örnekleri uygulayarak tüm E-ticaret isabetlerini Geliştirilmiş E-ticaret isabetlerine taşıyın. Daha önce E-ticaret isabetleri kullanılarak toplanan işlem ve öğe verileri etkilenmez. Orijinal olarak gönderildikleri mülk ve görünümlerde bu veriler kalır.

Gösterimleri Ölçme

v=1                   // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y             // Tracking ID / Property ID.
&cid=555                 // Anonymous Client ID.
&t=pageview               // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com              // Document hostname.
&dp=/home                // Page.
&dt=homepage               // Title.

&il1nm=Search%20Results         // Impression list 1. Required.
&il1pi1id=P12345             // Product Impression 1 ID. Either ID or name must be set.
&il1pi1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product Impression 1 name. Either ID or name must be set.
&il1pi1ca=Apparel%2FT-Shirts       // Product Impression 1 category.
&il1pi1br=Google             // Product Impression 1 brand.
&il1pi1va=Black             // Product Impression 1 variant.
&il1pi1ps=1               // Product Impression 1 position.
&il1pi1cd1=Member            // Custom dimension.

&il2nm=Recommended%20Products      // Impression list 2.
&il2pi1nm=Yellow%20T-Shirt        // Product Impression 1 name.
&il2pi2nm=Red%20T-Shirt         // Product Impression 2 name.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

İşlemleri Ölçme

v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type.
&ec=UX                // Event Category. Required.
&ea=click               // Event Action. Required.
&el=Results              // Event label.

&pa=click               // Product action (click). Required.
&pal=Search%20Results         // Product Action List.
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Either ID or name must be set.
&pr1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product 1 name. Either ID or name must be set.
&pr1ca=Apparel            // Product 1 category.
&pr1br=Google             // Product 1 brand.
&pr1va=Black             // Product 1 variant.
&pr1ps=1               // Product 1 position.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Gösterimleri ve İşlemleri Birleştirme

v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type.
&ec=UX                // Event Category. Required.
&ea=click               // Event Action. Required.
&el=Results              // Event label.

&pa=detail              // Product action (detail). Required.
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Either ID or name must be set.
&pr1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product 1 name. Either ID or name must be set.
&pr1ca=Apparel            // Product 1 category.
&pr1br=Google             // Product 1 brand.
&pr1va=Black             // Product 1 variant.
&pr1ps=1               // Product 1 position.

&il1nm=Related%20Products       // Impression list.
&il1pi1id=P12345           // Product Impression 1 ID.
&il1pi1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt // Product Impression 1 name.
&il1pi1ca=Apparel%2FT-Shirts     // Product Impression 1 category.
&il1pi1br=Google           // Product Impression 1 brand.
&il1pi1va=Black            // Product Impression 1 variant.
&il1pi1ps=1              // Product Impression 1 position.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Satın Almaları Ölçme

v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=pageview              // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com            // Document hostname.
&dp=/receipt             // Page.
&dt=Receipt%20Page          // Title.

&ti=T12345              // Transaction ID. Required.
&ta=Google%20Store%20-%20Online    // Affiliation.
&tr=37.39               // Revenue.
&tt=2.85               // Tax.
&ts=5.34               // Shipping.
&tcc=SUMMER2013            // Transaction coupon.

&pa=purchase             // Product action (purchase). Required.
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Either ID or name must be set.
&pr1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product 1 name. Either ID or name must be set.
&pr1ca=Apparel            // Product 1 category.
&pr1br=Google             // Product 1 brand.
&pr1va=Black             // Product 1 variant.
&pr1ps=1               // Product 1 position.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Geri ödemeleri ölçme

Geri ödeme verilerini bir etkinlik kullanarak göndermeniz gerekiyorsa ve etkinlik normalde ölçülen site davranışının (kullanıcı tarafından başlatılmayan) bir parçası değilse etkileşim dışı bir etkinlik göndermeniz önerilir. Bu sayede hemen çıkma oranı ve oturum süresi gibi metriklerin etkinlikten etkilenmesi önlenir.

 // Refund an entire transaction and send with a non-interaction event.
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type.
&ec=Ecommerce             // Event Category. Required.
&ea=Refund              // Event Action. Required.
&ni=1                 // Non-interaction parameter.

&ti=T12345              // Transaction ID. Required.
&pa=refund              // Product action (refund). Required.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

 // Refund a single product.
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type.
&ec=Ecommerce             // Event Category. Required.
&ea=Refund              // Event Action. Required.
&ni=1                 // Non-interaction parameter.

&ti=T12345              // Transaction ID. Required.
&pa=refund              // Product action (refund). Required.
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Required.
&pr1qt=1               // Product 1 quantity. Required.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Ödeme Sürecini Ölçme

1. Ödeme Adımlarını Ölçme
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=pageview              // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com            // Document hostname.
&dp=/checkout             // Page.
&dt=Checkout             // Title.

&pa=checkout             // Product action (checkout).
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Either ID or name must be set.
&pr1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product 1 name. Either ID or name must be set.
&pr1ca=Apparel            // Product 1 category.
&pr1br=Google             // Product 1 brand.
&pr1va=Black             // Product 1 variant.
&pr1pr=29.20             // Product 1 Price.
&pr1qt=1               // Product 1 quantity.
&cos=1                // Checkout step #1.
&col=Visa               // Checkout step option.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

2. Ödeme Seçeneklerini Ölçme
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type
&ec=Checkout             // Event Category. Required.
&ea=Option              // Event Action. Required.

&pa=checkout_option          // Product action (checkout_option).
&cos=2                // Checkout step.
&col=FedEx              // Checkout step option.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Dahili Tanıtımları Ölçme

Tanıtımın Gösterim Sayısı
v=1                   // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y             // Tracking ID / Property ID.
&cid=555                 // Anonymous Client ID.
&t=pageview               // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com              // Document hostname.
&dp=/home                // Page.
&dt=homepage               // Title.

&promo1id=PROMO_1234           // Promotion 1 ID. Either ID or name must be set.
&promo1nm=Summer%20Sale         // Promotion 1 name. Either ID or name must be set.
&promo1cr=summer_banner2         // Promotion Creative.
&promo1ps=banner_slot1          // Promotion Position.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Promosyon Tıklama Sayısı
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type
&ec=Internal%20Promotions       // Event Category. Required.
&ea=click               // Event Action. Required.
&el=Summer%20Sale           // Event label.

&promoa=click             // Promotion action (click). Required.
&promo1id=PROMO_1234         // Promotion 1 ID. Either ID or name must be set.
&promo1nm=Summer%20Sale        // Promotion 1 name. Either ID or name must be set.
&promo1cr=summer_banner2       // Promotion Creative.
&promo1ps=banner_slot1        // Promotion Position.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

E-ticaret İzleme

E-ticaret verileri göndermek için işlemin tamamını temsil eden bir transaction isabeti gönderin ve işlemdeki her öğe için bir item isabet gönderin. İşlem kimliği (ti) tüm isabetleri, satın alma işleminin tamamını temsil edecek şekilde birbirine bağlar.

İşlem İsabeti

v=1        // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y  // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=transaction  // Transaction hit type.
&ti=12345     // transaction ID. Required.
&ta=westernWear  // Transaction affiliation.
&tr=50.00     // Transaction revenue.
&ts=32.00     // Transaction shipping.
&tt=12.00     // Transaction tax.
&cu=EUR      // Currency code.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Öğe İsabeti

v=1        // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y  // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=item      // Item hit type.
&ti=12345     // Transaction ID. Required.
&in=sofa     // Item name. Required.
&ip=300      // Item price.
&iq=2       // Item quantity.
&ic=u3eqds43   // Item code / SKU.
&iv=furniture   // Item variation / category.
&cu=EUR      // Currency code.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Sosyal Medya Etkileşimleri

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=social    // Social hit type.
&sa=like     // Social Action. Required.
&sn=facebook   // Social Network. Required.
&st=/home    // Social Target. Required.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

İstisna İzleme

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=exception    // Exception hit type.
&exd=IOException  // Exception description.
&exf=1       // Exception is fatal?

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Kullanıcı Zamanlaması Takibi

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=timing    // Timing hit type.
&utc=jsonLoader // Timing category.
&utv=load    // Timing variable.
&utt=5000    // Timing time.
&utl=jQuery   // Timing label.

 // These values are part of browser load times

&dns=100     // DNS load time.
&pdt=20     // Page download time.
&rrt=32     // Redirect time.
&tcp=56     // TCP connect time.
&srt=12     // Server response time.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Uygulama / Ekran İzleme

v=1             // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y       // Tracking ID / Property ID.
&cid=555          // Anonymous Client ID.

&t=screenview        // Screenview hit type.
&an=funTimes        // App name.
&av=1.5.0          // App version.
&aid=com.foo.App      // App Id.
&aiid=com.android.vending  // App Installer Id.

&cd=Home          // Screen name / content description.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Proxy Sunucu Kullanma

Bazı ortamlar isabetleri doğrudan Google Analytics'e gönderemez. Buna örnek olarak, güvenlik duvarının arkasında JavaScript veya kurumsal intranet çalıştıramayan eski cep telefonları verilebilir. Bu tür durumlarda, isabetleri Google Analytics'e yönlendirmek için Measurement Protocol'u kullanan bir proxy sunucuya istek göndermek yaygın bir durumdur.

IP ve kullanıcı aracısını proxy sunucudan değil, istemci cihazdan toplamak için her iki değeri de ölçüm protokolünde belirtebilirsiniz. Böylece Google Analytics'in normalde istek başlıklarından aldığı değerler geçersiz olur.

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=pageview   // Pageview hit type.
&uip=1.2.3.4   // IP address override.
&ua=Opera/9.80  // User agent override.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.