Measurement Protocol ile çalışma

Bu belgede, yaygın isabetlerin Measurement Protocol'a nasıl gönderileceği açıklanmaktadır.

Genel bakış

Bu belgede, yaygın isabet türlerini Google Analytics Measurement Protocol'a göndermek için HTTP isteklerinin nasıl biçimlendirileceği gösterilmektedir. Aşağıdakileri okuyun:

Gerekli Değerleri Gönderme

Kullanıcı etkileşim verilerini göndermek için bu uç noktaya bir HTTP POST isteği gönderin.

POST /collect HTTP/1.1
Host: www.google-analytics.com

payload_data

Her yük için aşağıdaki parametreler gerekir:

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.
&t=       // Hit Type.

Her yük geçerli bir isabet türü içermelidir ve her isabet türünün kendi zorunlu alanları vardır. Bu nedenle, /home sayfası için sayfa görüntüleme göndermek amacıyla aşağıdaki yükü kullanırsınız:

v=1&tid=UA-XXXXX-Y&cid=555&t=pageview&dp=%2Fhome

Aşağıdaki bölümlerde yaygın isabet türlerine örnekler verilmiştir.

Tek bir istekte birden fazla isabeti gruplandırma

Tek bir istekte birden fazla isabet göndermek için /collect yerine /batch uç noktasını kullanın ve her yükü kendi satırında belirtin.

Örneğin, bir web sitesinin "Ana Sayfa", "Hakkımızda" ve "İletişim" sayfaları için sayfa görüntüleme isabetlerini göndermek için aşağıdaki toplu isteği gönderebilirsiniz.

POST /batch HTTP/1.1
Host: www.google-analytics.com

v=1&tid=UA-XXXXX-Y&cid=555&t=pageview&dp=%2Fhome
v=1&tid=UA-XXXXX-Y&cid=555&t=pageview&dp=%2Fabout
v=1&tid=UA-XXXXX-Y&cid=555&t=pageview&dp=%2Fcontact

Toplu sınırlamalar

Measurement Protocol isabetlerinin standart sınırlamalarına ek olarak, toplu isteklerde aşağıdaki ek sınırlamalar vardır:

 • İstek başına en fazla 20 isabet belirtilebilir.
 • Tüm isabet yüklerinin toplam boyutu 16.000 bayttan büyük olamaz.
 • Tek bir isabet yükü 8.000 bayttan büyük olamaz.

Ortak İsabet Türlerini Gönderme

Aşağıda, sık kullanılan isabet türlerini Google Analytics'e nasıl göndereceğinizle ilgili örnekler verilmiştir. Bu örneklerin yanı sıra, yeni veri ilişkileri kurmak için çeşitli parametreleri karıştırıp eşleştirebilirsiniz. Örneğin, bir etkinliğin hangi sayfada gerçekleştiğini anlamak için aşağıda açıklandığı gibi etkinlik izleme parametreleriyle birlikte p pagePath parametresini gönderin.

Google Analytics'e gönderebileceğiniz tüm parametrelerin tam listesi için parametre referansını okuyun.

Sayfa İzleme

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=pageview   // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com  // Document hostname.
&dp=/home    // Page.
&dt=homepage   // Title.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Etkinlik İzleme

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=event     // Event hit type
&ec=video    // Event Category. Required.
&ea=play     // Event Action. Required.
&el=holiday   // Event label.
&ev=300     // Event value.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Geliştirilmiş E-ticaret İzleme

E-ticaret isabetlerinin yerine Geliştirilmiş E-ticaret isabetleri kullanılmalıdır. E-ticaret izlemeyi uyguladıysanız ve Geliştirilmiş E-ticaret izlemeyi kullanmaya başlamak istiyorsanız iki seçeneğiniz vardır:

Yeni bir mülk kullan

Yeni bir mülk oluşturabilir ve Geliştirilmiş E-ticaret isabetlerini yeni mülke gönderebilirsiniz.

Mevcut bir mülkü taşıma

Aşağıdaki örnekleri izleyerek tüm E-ticaret isabetlerini Geliştirilmiş E-ticaret isabetlerine taşıyın. Daha önce E-ticaret isabetleri kullanılarak toplanan işlem ve öğe verileri etkilenmez ve başlangıçta gönderildikleri mülklerde ve görünümlerde kullanılabilir olmaya devam eder.

Gösterimleri Ölçme

v=1                   // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y             // Tracking ID / Property ID.
&cid=555                 // Anonymous Client ID.
&t=pageview               // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com              // Document hostname.
&dp=/home                // Page.
&dt=homepage               // Title.

&il1nm=Search%20Results         // Impression list 1. Required.
&il1pi1id=P12345             // Product Impression 1 ID. Either ID or name must be set.
&il1pi1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product Impression 1 name. Either ID or name must be set.
&il1pi1ca=Apparel%2FT-Shirts       // Product Impression 1 category.
&il1pi1br=Google             // Product Impression 1 brand.
&il1pi1va=Black             // Product Impression 1 variant.
&il1pi1ps=1               // Product Impression 1 position.
&il1pi1cd1=Member            // Custom dimension.

&il2nm=Recommended%20Products      // Impression list 2.
&il2pi1nm=Yellow%20T-Shirt        // Product Impression 1 name.
&il2pi2nm=Red%20T-Shirt         // Product Impression 2 name.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

İşlemleri Ölçme

v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type.
&ec=UX                // Event Category. Required.
&ea=click               // Event Action. Required.
&el=Results              // Event label.

&pa=click               // Product action (click). Required.
&pal=Search%20Results         // Product Action List.
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Either ID or name must be set.
&pr1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product 1 name. Either ID or name must be set.
&pr1ca=Apparel            // Product 1 category.
&pr1br=Google             // Product 1 brand.
&pr1va=Black             // Product 1 variant.
&pr1ps=1               // Product 1 position.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Gösterimleri ve İşlemleri Birleştirme

v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type.
&ec=UX                // Event Category. Required.
&ea=click               // Event Action. Required.
&el=Results              // Event label.

&pa=detail              // Product action (detail). Required.
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Either ID or name must be set.
&pr1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product 1 name. Either ID or name must be set.
&pr1ca=Apparel            // Product 1 category.
&pr1br=Google             // Product 1 brand.
&pr1va=Black             // Product 1 variant.
&pr1ps=1               // Product 1 position.

&il1nm=Related%20Products       // Impression list.
&il1pi1id=P12345           // Product Impression 1 ID.
&il1pi1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt // Product Impression 1 name.
&il1pi1ca=Apparel%2FT-Shirts     // Product Impression 1 category.
&il1pi1br=Google           // Product Impression 1 brand.
&il1pi1va=Black            // Product Impression 1 variant.
&il1pi1ps=1              // Product Impression 1 position.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Satın Almaları Ölçme

v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=pageview              // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com            // Document hostname.
&dp=/receipt             // Page.
&dt=Receipt%20Page          // Title.

&ti=T12345              // Transaction ID. Required.
&ta=Google%20Store%20-%20Online    // Affiliation.
&tr=37.39               // Revenue.
&tt=2.85               // Tax.
&ts=5.34               // Shipping.
&tcc=SUMMER2013            // Transaction coupon.

&pa=purchase             // Product action (purchase). Required.
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Either ID or name must be set.
&pr1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product 1 name. Either ID or name must be set.
&pr1ca=Apparel            // Product 1 category.
&pr1br=Google             // Product 1 brand.
&pr1va=Black             // Product 1 variant.
&pr1ps=1               // Product 1 position.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Geri Ödemeleri Ölçme

Geri ödeme verilerini bir etkinlik kullanarak göndermeniz gerekiyorsa ve etkinlik, normal şekilde ölçülen site içi davranışın bir parçası değilse (ör. kullanıcı tarafından başlatılmıyorsa) bir etkileşim dışı etkinlik göndermeniz önerilir. Böylece hemen çıkma oranı, oturum süresi gibi metriklerin etkinlikten etkilenmesi engellenir.

 // Refund an entire transaction and send with a non-interaction event.
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type.
&ec=Ecommerce             // Event Category. Required.
&ea=Refund              // Event Action. Required.
&ni=1                 // Non-interaction parameter.

&ti=T12345              // Transaction ID. Required.
&pa=refund              // Product action (refund). Required.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

 // Refund a single product.
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type.
&ec=Ecommerce             // Event Category. Required.
&ea=Refund              // Event Action. Required.
&ni=1                 // Non-interaction parameter.

&ti=T12345              // Transaction ID. Required.
&pa=refund              // Product action (refund). Required.
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Required.
&pr1qt=1               // Product 1 quantity. Required.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Ödeme Sürecini Ölçme

1. Ödeme Adımlarını Ölçme
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=pageview              // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com            // Document hostname.
&dp=/checkout             // Page.
&dt=Checkout             // Title.

&pa=checkout             // Product action (checkout).
&pr1id=P12345             // Product 1 ID. Either ID or name must be set.
&pr1nm=Android%20Warhol%20T-Shirt   // Product 1 name. Either ID or name must be set.
&pr1ca=Apparel            // Product 1 category.
&pr1br=Google             // Product 1 brand.
&pr1va=Black             // Product 1 variant.
&pr1pr=29.20             // Product 1 Price.
&pr1qt=1               // Product 1 quantity.
&cos=1                // Checkout step #1.
&col=Visa               // Checkout step option.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

2. Ödeme Seçeneklerini Ölçme
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type
&ec=Checkout             // Event Category. Required.
&ea=Option              // Event Action. Required.

&pa=checkout_option          // Product action (checkout_option).
&cos=2                // Checkout step.
&col=FedEx              // Checkout step option.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Dahili Tanıtımları Ölçme

Promosyon Gösterim Sayısı
v=1                   // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y             // Tracking ID / Property ID.
&cid=555                 // Anonymous Client ID.
&t=pageview               // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com              // Document hostname.
&dp=/home                // Page.
&dt=homepage               // Title.

&promo1id=PROMO_1234           // Promotion 1 ID. Either ID or name must be set.
&promo1nm=Summer%20Sale         // Promotion 1 name. Either ID or name must be set.
&promo1cr=summer_banner2         // Promotion Creative.
&promo1ps=banner_slot1          // Promotion Position.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Promosyon Tıklama Sayısı
v=1                  // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y            // Tracking ID / Property ID.
&cid=555               // Anonymous Client ID.
&t=event               // Event hit type
&ec=Internal%20Promotions       // Event Category. Required.
&ea=click               // Event Action. Required.
&el=Summer%20Sale           // Event label.

&promoa=click             // Promotion action (click). Required.
&promo1id=PROMO_1234         // Promotion 1 ID. Either ID or name must be set.
&promo1nm=Summer%20Sale        // Promotion 1 name. Either ID or name must be set.
&promo1cr=summer_banner2       // Promotion Creative.
&promo1ps=banner_slot1        // Promotion Position.
  

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

E-ticaret İzleme

E-ticaret verilerini göndermek için işlemin tamamını temsil edecek bir transaction isabeti gönderin, ardından işlemdeki her öğe için bir item isabeti gönderin. İşlem kimliği ti, satın alma işleminin tamamını temsil etmek için tüm isabetleri birbirine bağlar.

İşlem İsabeti

v=1        // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y  // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=transaction  // Transaction hit type.
&ti=12345     // transaction ID. Required.
&ta=westernWear  // Transaction affiliation.
&tr=50.00     // Transaction revenue.
&ts=32.00     // Transaction shipping.
&tt=12.00     // Transaction tax.
&cu=EUR      // Currency code.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Öğe İsabeti

v=1        // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y  // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=item      // Item hit type.
&ti=12345     // Transaction ID. Required.
&in=sofa     // Item name. Required.
&ip=300      // Item price.
&iq=2       // Item quantity.
&ic=u3eqds43   // Item code / SKU.
&iv=furniture   // Item variation / category.
&cu=EUR      // Currency code.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Sosyal Medya Etkileşimleri

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=social    // Social hit type.
&sa=like     // Social Action. Required.
&sn=facebook   // Social Network. Required.
&st=/home    // Social Target. Required.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

İstisna İzleme

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=exception    // Exception hit type.
&exd=IOException  // Exception description.
&exf=1       // Exception is fatal?

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Kullanıcı Zamanlaması İzleme

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=timing    // Timing hit type.
&utc=jsonLoader // Timing category.
&utv=load    // Timing variable.
&utt=5000    // Timing time.
&utl=jQuery   // Timing label.

 // These values are part of browser load times

&dns=100     // DNS load time.
&pdt=20     // Page download time.
&rrt=32     // Redirect time.
&tcp=56     // TCP connect time.
&srt=12     // Server response time.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Uygulama / Ekran İzleme

v=1             // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y       // Tracking ID / Property ID.
&cid=555          // Anonymous Client ID.

&t=screenview        // Screenview hit type.
&an=funTimes        // App name.
&av=1.5.0          // App version.
&aid=com.foo.App      // App Id.
&aiid=com.android.vending  // App Installer Id.

&cd=Home          // Screen name / content description.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.

Proxy Sunucu Kullanma

Bazı ortamlar isabetleri doğrudan Google Analytics'e gönderemez. JavaScript'i çalıştıramayan eski cep telefonları veya bir güvenlik duvarının arkasındaki kurumsal intranetler buna örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi durumlarda isteklerin, daha sonra isabetleri Google Analytics'e yönlendirmek için Measurement Protocol'u kullanan bir proxy sunucusuna gönderilmesi yaygındır.

IP ve kullanıcı aracısını proxy sunucudan değil, istemci cihazdan toplamak için her iki değeri de Measurement Protocol'de belirtebilirsiniz. Bu değerler, Google Analytics'in normalde istek başlıklarından aldığı değerleri geçersiz kılar.

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555     // Anonymous Client ID.

&t=pageview   // Pageview hit type.
&uip=1.2.3.4   // IP address override.
&ua=Opera/9.80  // User agent override.

Bu isabeti Measurement Protocol İsabet Oluşturucu'da görüntüleyin.