Dodaj Analytics do aplikacji na iOS

Z tego przewodnika dowiesz się, jak dodać Analytics do aplikacji na iOS, aby mierzyć aktywność użytkowników na nazwanych ekranach. Jeśli nie masz jeszcze aplikacji, a chcesz tylko zobaczyć, jak działa Analytics, zapoznaj się z naszą przykładową aplikacją.

Analytics używa CocoaPods do instalacji zależności i zarządzania nimi. Otwórz okno terminala i przejdź do lokalizacji projektu Xcode dla Twojej aplikacji. Jeśli nie masz jeszcze pliku Podfile dla aplikacji, utwórz go:

pod init

Otwórz plik Podfile utworzony dla Twojej aplikacji i dodaj ten kod:

pod 'GoogleAnalytics'

Zapisz plik i uruchom:

pod install

Spowoduje to utworzenie pliku .xcworkspace dla aplikacji. Używaj tego pliku we wszystkich przyszłych programowaniach aplikacji.

Inicjowanie Analytics na potrzeby aplikacji

Mając plik konfiguracji projektu, możesz rozpocząć wdrażanie. Najpierw skonfiguruj udostępniony obiekt Analytics w AppDelegate. Umożliwi to aplikacji wysyłanie danych do Analytics. Wykonaj te czynności:

 • Dodaj niezbędne nagłówki.
 • Umieść tag śledzenia Analytics w elemencie didFinishLaunchingWithOptions.
 • Zastąp YOUR_TRACKING_ID własnym identyfikatorem śledzenia Analytics, np. UA-47605289-8.
 • Wysyłaj wyjątki i informacje logowania (opcjonalnie).

Aby wprowadzić te zmiany, najpierw dodaj Analytics w elemencie AppDelegate:

#import <GoogleAnalytics/GAI.h>
#import <GoogleAnalytics/GAIDictionaryBuilder.h>

Następnie zastąp metodę didFinishLaunchingWithOptions, aby skonfigurować Analytics:

GAI *gai = [GAI sharedInstance];
[gai trackerWithTrackingId:@"YOUR_TRACKING_ID"];

// Optional: automatically report uncaught exceptions.
gai.trackUncaughtExceptions = YES;

// Optional: set Logger to VERBOSE for debug information.
// Remove before app release.
gai.logger.logLevel = kGAILogLevelVerbose;

Dodaj śledzenie ekranu

Dzięki temu będziesz wysyłać nazwany widok ekranu do Analytics za każdym razem, gdy użytkownik otworzy lub zmieni ekran w Twojej aplikacji. Otwórz kontroler widoku, który chcesz śledzić, a jeśli jest to nowa aplikacja, otwórz domyślny kontroler widoku. Twój kod powinien działać w ten sposób:

 • Dodaj wymagane nagłówki:
  #import <GoogleAnalytics/GAI.h>
  #import <GoogleAnalytics/GAIDictionaryBuilder.h>
  #import <GoogleAnalytics/GAIFields.h>
 • Aby wstawić śledzenie ekranu, użyj metody lub funkcji viewWillAppear.
 • Podaj nazwę ekranu i wykonaj śledzenie.
id<GAITracker> tracker = [GAI sharedInstance].defaultTracker;
[tracker set:kGAIScreenName value:name];
[tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createScreenView] build]];

Dalsze kroki

 • Przeczytaj Przewodnik po implementacji aplikacji mobilnych, aby dowiedzieć się, jak za pomocą Google Analytics mierzyć interakcje użytkowników i uzyskiwać odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z aplikacji.
 • Sprawdź dodatkowe opcje konfiguracji, takie jak próbkowanie, testowanie i debugowanie, ustawienia rezygnacji itp.
 • Jeśli jest to wymagane przez aplikację, włącz funkcje opcjonalne, takie jak Ulepszone e-commerce, IDFA (identyfikator dla reklamodawców) i pomiar kampanii promującej instalacje aplikacji iAd.